Väljer ni Sociala Medier på rätt sätt?

När vi träffar nya kunder och prospects, speciellt inom B2B, möts vi ofta av blandade reaktioner gällande Sociala Medier. Inte sällan är det frustration över att man gör för lite, men det kan även vara skeptism och rent avfärdande. Många tycks även uppleva det som ett smörgåsbord där man kan välja vad man själv föredrar.

Självklart får man respektera dessa upplevelser, men man bör förstås ha bra grund för de val och satsningar man gör inom Sociala Medier liksom inom övrig marknadskommunikation.

Finns våra kunder verkligen på Sociala Medier?

När man frågar sig om kunder och prospects finns på Sociala Medier kan det kanske vara en reflektion på sin egen delaktighet? Mer än hälften av Sveriges befolkning finns på facebook, tar man dessutom bort barn och de äldsta så återstår en bra bit över 50% av de som är i arbetsförd ålder. Då måste man fråga sig är våra kunder och prospekts exceptionellt främmande för att kommunicera via dator eller rent av okunniga när det gäller den här typen av teknik?

Är inte Sociala Medier endast för privat bruk?

De flesta av tjänsterna har sitt ursprung i ett privat perspektiv med avsikt att upprätta och utveckla ett nätverk av kontakter. Just sistnämnda är något som passar företag perfekt och det är också anledningen till att tjänsterna passar bra för att skapa ett nätverk med prospekts och kunder.

Ibland nämns det triviala som är vanligt förekommande när tjänster startas upp, som när någon uppdaterar att de utför någon vardagssyssla. Detta är något som försvinner till förmån för mer engagerande och intressanta inlägg efter en tids användning.

Det har även diskuterats om man vill koppla sig till olika företag på sin privata användarprofil och där finns många exempel som visar att så är fallet. Det beror på att man har ett stort intresse inom sin yrkesverksamhet och därför är intresserad och ibland kan det även handla om en slags branding, man visar vem man är genom vilka företag man följer och är intresserad av.

Behöver man finnas på alla Sociala Medier?

Utbudet av tjänster inom Sociala Medier utvecklas hela tiden och det är näst intill omöjligt att vara aktiv inom alla. Om man noterar det Sociala i benämningen av dessa tjänsten så kräver det ett utbyte, det är alltså inte en plats för att bara trycka ut reklam, så inser man att det krävs en delaktighet för att lyckas. Det som är viktigt är att välja de tjänster där dina prospekts och kunder kan vara och ha glädje av din medverkan. Detta är viktigare än vilka tjänster du själv, privat, är delaktig i och gillar.

Vilka tjänster skall man välja?

Det är kan tyckas självklart att alla typer av Sociala sammanhang inte är likadana och man agerar och kommunicerar lite olika beroende på detta. Ändå tycks valet av tjänster inom Sociala Medier ofta likställas, som om alla har samma funktion och användargrupp. Vi får ofta positiva omdömen om LinkedIn av personer som är kritiska till andra tjänster. LinkedIn upplevs ofta som professionellt och inte lika privat som många av de andra. Men då bör man betänka LinkedIns 1 miljon svenska användare jämfört med 5 miljoner på Facebook och inte minst vilken skillnad det är i frekvens i återkommande besök. Hur ofta tror du genomsnittet besöker LinkedIn jämfört med facebook? Det hänger självklart ihop med hur dessa tjänster skiljer sig, där LinkedIn är inriktad på din yrkeskarriär och när du inte söker personal eller söker en ny tjänst är du oftast inte lika aktiv. Med det sagt skall man inte förblindas av volym-siffror, men potentialen av prospekts man kan nå är självklart större i de tjänster med större antal användare.

Man måste även ta ställning till vilken eller vilka marknader man agerar på. I USA är t.ex. Twitter mycket starkare jämfört med i Sverige och i Ryssland använder Vkontakte istället för facebook. Vidare kan man behöva se hur vissa tjänster passar det man erbjuder. Har man en intressant utformad fysisk produkt kan tjänster som flickr och Instagram fungera utmärkt, medan det kan vara svårare att visualisera t.ex. en kemisk produkt eller en datatjänst.

Vilka skall vårt företag välja?

Det är viktigt att förstå Sociala Medier, hur de fungerar och hur användningen ser ut på olika marknader samt hur det egna erbjudandet kan passa in och hur det kan kommuniceras. Det är viktigt att se dessa satsningar långsiktigt, och inte bara söka snabba resultat i tillfälliga kampanjer eftersom tjänsternas karaktär är sociala. Vi rekommenderar alla kunder att själva bli aktiva och prova olika tjänster för att få en bättre förståelse. Men precis som med all annan marknadskommunikation bör man ha en partner med stor kunskap och erfarenhet som kan hjälpa till med valet av tjänster och hur man kan få bästa nytta av sina satsningar.

Känner du att ni skulle behöva ta ett grepp om Sociala Medier för ert företag så kontakta gärna mig för vidare diskussion.

 

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *