I dessa tider talas och skrivs mycket om sociala medier. En del anser det är ett slitet modeord och menar att man kanske inte skall lägga för mycket fokus, kraft och pengar på det. Andra predikar och säger att företagens egna hemsidor är döda och saknar all relevans i online kommunikationen. Hur hanterar ditt företag Sociala medier?

Kundrelation online

I de flesta situationer där man har utbyte mellan företag och kunder vill man bygga en positiv relation som ofta innebär viss socialt utbyte och en dialog. Så varför inte skapa en kanal där man kommunicerar och bygger den typen av utbyte med sina kunder även över online media? Oavsett om vi kallar det sociala medier eller för något annat.

Många privatpersoner har någon eller några leverantörer, kanske är det en viss hantverkare, bilmekaniker eller banktjänsteman, som man alltid kontaktar vid  frågor eller behov inom deras gebit. Vilket företag vill inte ha den typen av relation med sina kunder, att vara den kunden frågar först?

Sådana relationer utvecklas till allt större grad idag på webben. Någon har gett goda råd och hjälpt till att välja rätt produkt eller lösa ett problem. Denna relationen återupptas så snart behov finns. Det är inte svårt att förstå att detta kan vara oerhört värdefullt och ge möjligheter till affärer.

Sociala plattformar

Vad som är nytt är de tydliga plattformar som tillkommit under senare år för socialt utbyte och relationsbyggande, både i privat avseende och i relation med företag, produkter och varumärken. Även om företagets egen webbplats fortfarande är ett nav för information så är det inte den plats befintliga kunder, presumtiva kunder och andra intressenter dagligen besöker. Däremot loggar de in på Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, MySpace ofta flera gånger per dag för att umgås och utbyta åsikter och tips.

Det  finns flera case som vittnar om det stora intresse som finns för specifika varumärken och företag; såväl för stora värdsomspännande företag som för mindre med smalare verksamhet. Jag har själv sett exempel där även mycket smala produkter har sina “fans” bland användarna. Dessa är ofta genuint intresserade av allt kring dessa produkter och företagen bakom.

Det är högst troligt att era produkter och er service redan diskuteras på de sociala plattformarna. Vad händer om ni väljer att stå utanför och inte följa diskussionerna? Om ni är med har ni möjlighet att vid behov svara upp på eventuella missförstånd och kan skapa en intressant diskussion. Kanske kan man rent av skapa en mängd personer online som via intresse och engagemang kan driva en positiv kampanj för er på webben?

En personlig dialog

Det finns även tydliga indikationer på att kunder i allmänhet vill känna att företaget och personerna bakom produkterna man köper verkligen bryr sig. Det skall kännas personligt. Detta kan tyckas enklare att lösa för små företag, men går även att förmedla för stora internationella koncerner. Det krävs dock en insats från företaget.

Organisation och ambassadörer

Vem hos er skall hålla koll på vad som skrivs om företaget och dess produkter? Hur skall ni hantera frågor som kan skapa negativ respons, kanske rent av sk flame attacker? Kan ni generera positiva ambassadörer som skriver positivt om erat företag? Vem kan svara upp i företagets namn? Hur skall anställda på företaget agera i sociala medierna?

Dessa är några av de frågor som man behöver hantera för att verkligen nyttja de nya möjligheter som ges, och inte riskera problem, via de sociala medierna som nu dominerar kommunikationen i många personers vardag.

Vi har jobbat med online kommunikation i över 10 år och konceptet sociala medier är inget nytt för oss. Det är inte heller den form det tagit senaste åren och det som nu är en dominerande plattform för kommunikation mellan människor online.

Kontakta gärna mig eller mina kollegor om detta är något som du och ditt företag behöver hjälp med.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *