Content marketing handlar om att skapa och nå ut med så relevant och värdefullt innehåll som möjligt. Innehåll som gör nytta för en specifik grupp människor. Lyckas du med detta så stärker det samtidigt ditt varumärke och bygger relation med kunderna. Väl spenderat arbete med andra ord. Men hur gör en det rent praktiskt då?

Ditt företags content marketing arbete kanske består av bloggartiklar, videos och bilder till webbplatsen, sociala medier eller en kombination av allihopa. Oavsett så finns det ett par tips att ta hjälp av för att skapa och sprida innehåll som målgruppen gillar och som verkligen gör nytta.

Låt kunden spela huvudrollen

Ett misstag som ofta görs i extern kommunikation och marknadsföring är att företaget i fråga tar på sig rollen som “huvudperson”. Med detta menar jag att företaget till stor del utgår ifrån sig själva och vad de vill förmedla till sina kunder när de skapar innehållet. Risken är att läsaren upplever informationen som ointressant, “reklamig” och utan trovärdighet. Men hur ska du kunna nå fram med dina kompetenser och erfarenheter utan att själv stå i centrum?

Låt dina kunder spela huvudrollen istället. Undersök vilka frågor de vill ha svar på och vilka behov de vill ha hjälp med att möta. Det är alltså viktigt att lära känna sin målgrupp på djupet. Denna kunskapen kommer påverka vilken information du väljer att sprida och hur. I detta arbete kan det vara en god idé att involvera hela organisationen för att använda den samlade kunskapen om kunderna. Personal på exempelvis support- eller säljavdelningen har ofta en väldigt bra bild av kundernas behov, funderingar och önskningar.

Vilka kompetenser och erfarenheter kan du dela med dig av som svarar på frågorna, möter behoven och intresserar målgruppen?

Vad är grejen?

När du landat i en idé för ett innehåll med utgångspunkt i målgruppen – gör ditt bästa för att hålla dig till den. Det är ofta fullt tillräckligt att presentera en idé per text eller video. Då riskerar du inte att innehållet upplevs som spretigt eller förvirrande. Gör medvetna val när du skriver bloggartikeln eller manuset till videon för att täcka din idé och undvika resonemang som inte hör till ämnet. Stäm av under arbetets gång att innehållet:

  • Beskriver det du introducerat i rubrik och ingress
  • Svarar på målgruppens frågor och behov
  • Skapar möjligheter för målgruppen att ta sig vidare

Vad är “huvudpoängen” med innehållet och vad ska mottagaren ta med sig efteråt?

Håll det enkelt

Kopplat till att hålla sig till grejen så är ett annat tips att förenkla och förtydliga. Försök att vara så tydlig, enkel och konkret i ditt innehåll som möjligt. Detta innebär självklart inte att förenkla så till den grad att du tappar poängen. Men gör det enkelt för mottagaren att ta till sig informationen. Under tiden, och efter, du skapat din text eller video är det bra att gå igenom allt igen med kritiska ögon.

Vilka delar kan du förenkla eller helt ta bort utan att det påverkar budskapet eller minskar värdet?

Var mänsklig

För att skapa relation med din målgrupp behöver du bjuda på dig själv, både med kunskap men även med en dos personlighet. Vad du säger är viktigt, men hur du säger det är precis lika viktigt. Att lära känna målgruppen kommer inte bara påverka vilken information du sprider utan även på vilket sätt. Det kommer ha betydelse för ditt val av tonfall, ordval och publiceringskanaler. Men generellt sett – var mänsklig. Människor gillar att interagera med andra människor snarare än ett företag bakom en skärm. Genom att vara autentisk och transparent öppnar du upp för långsiktiga relationer med en målgrupp som har samma värderingar som du!

Jag hoppas att du får nytta av tipsen för att skapa mer värdefullt innehåll som din målgrupp kommer gilla! Har du frågor eller vill du få hjälp med att komma igång med content marketing?  Hör av dig till mig eller någon av mina kollegorSkapa. Vi ses gärna över en kopp!

  • Copywriter

Jag är övertygad om att väl valda ord kan påverka mycket till det bättre. Ord som skapar engagemang, förståelse och handling hos den som läser. Som copywriter hjälper jag er att skapa innehåll med eran röst, med budskap som möter målgruppens behov och gör nytta- både för er och för era kunder.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *