E-mail Marketing Revival!

E-post kan vara en nyckel till att kunna nå ut till framtidens kunder

När sociala medier slog igenom på allvar en bit in på 2000-talet så flyttade en del av kommunikationen som tidigare skett via e-post till dessa. Det har också funnit en strävan hos företag att minska risken att information går förlorad i personliga e-postkonton vilket bidragit till att en del kommunikation flyttats till meddelandetjänster i intranät och extranät. Allt pekade på att e-posten fyllde en allt mindre funktion och att den kanske till och med var på väg bort som kommunikationskanal. Bland yngre ansågs det rent av lite mossigt.

Men läser någon nyhetsbrev i dag?

Men så exploderade användandet av så kallade smartphones och med det ökade den ständiga accessen till e-post. Visserligen har många B2C bolag flyttat över sin kundkommunikation till sociala mediekanaler, men e-post står sig starkare än någonsin inom B2B.

Om man bjuder på relevant information för målgruppen och inte bara pushar för sina senaste produkter, ökar intresset kring nyhetsbrevets innehåll och det ökar chansen till att målgruppen verkligen läser mailet. Ett nyhetsbrev erbjuder dessutom en enkel möjlighet för en kund eller prospect i utskickslistan att spontant kontakta den som skickar. Hur ofta får ni spontana kundförfrågningar? För sällan, svarar sannolikt de flesta säljdrivna bolag.

E-postmarknadsföring loves Content Marketing

En utmaning är ofta innehåll till nyhetsbrev – vad förutom våra produkter ska vi skriva om och vem ska skriva det? Men de företag som redan jobbar med Content Marketing får i detta avseende ytterligare en fördel av det arbetet, då det ofta passar perfekt att puffa för senaste artiklarna i nyhetsbreven. Dessutom är strävan av att upprätthålla frekvens i artikelproducerandet för Content Marketing något som också passar perfekt för behovet till nyhetsbrev. Mycket av förutsättningarna är alltså redan på plats.

E-postmarknadsföring kan ge nya leads

Men då kanske det är frågan vem som ska få nyhetsbrevet? Så klart era befintliga kunder som ni förhoppningsvis har kontaktuppgifter till i ert CRM-system. Men det vore intressant att kunna skicka till presumtiva kunder, sådana vi inte har uppgifter på och kanske inte vet vilka de är. Det finns få alternativ att locka intressenter att förse er med sina uppgifter online, att prenumerera på nyhetsbrev är ett av de bästa alternativen. Ett enkelt formulär för anmälan på er webbsida som när det används ger er möjlighet att nå ut till en del av alla de okända framtida kunder som ni självklart har. Faktum är att det är en funktion som är central i de flesta lösningar för Marketing Automation, ett koncept som fått en hel del uppmärksamhet på senare tid.

Underhåll ditt e-co-system

Vi rekommenderar ofta företag som jobbar med Content Marketing att börja med e-postmarknadsföring då det ger ännu större genomslag och nytta av de båda tillsammans. Båda fungerar i symbios, men bäst fungerar det när man inte ser på sina nyhetsbrev som nyhetsbärare utan som en slags tipsfunktion. Det kan vara tips på hur något fungerar, tips på en mässa, tips på en intressant intervju på webbsidan och ibland tips om en produkt. Vi pratar ibland om hur interaktionen mellan webb, blogg, social media och nyhetsbrev ger varandra näring och skapar ett större gemensamt resultat, ett slags ekosystem inom digital marknadsföring, eller kanske man kan kalla det ett e-co system?

Om det vore intressant att diskutera hur vi kan hjälpa er verksamhet med ett välmående e-co system med Content Marketing och e-mail marketing så kontakta gärna mig, via e-post, telefon 0709-731763 eller via någon av Skapas sociala mediekanaler till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn!

Skulle ni behöva ett verktyg för e-mail marketing kan vi även hjälpa er med det, vi har idag ett antal kunder som använder vårt Connective verktyg regelbundet.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *