Artikelflöde – positionering och prospektering online

Havererande nyhetslistor på webbplatser

Minns du den där nyhetslistan som de flesta webbplatser hade men som sällan var uppdaterade? Det kunde vara över ett år gamla nyheter som stoltserade som senast på nyhetslistan. Jodå, det finns fortfarande gott om exempel ute på webben.

Vi har mött personer som föreslagit att helt sonika ta bort nyhetslistan eftersom de har svårt att hålla nyheterna uppdaterade. Det kan uppfattas logiskt att ta bort det som inte fungerar, men det är främst en enklare lösning än alternativet…

På Skapa har vi länge försökt ändra synen på dessa nyhetslistor, att de inte bara behöver vara formella pressreleaser och tunga produktreleaser utan att även enklare ämnen är intressanta för besökare och kunder. Kanske är det själva nyhetsstatusen för många ställt för höga krav – nyheten måste vara rykande het!

Det man kanske missar är att det finns en mycket stark potential i att utveckla denna del av kommunikationen med kunder och prospekts, som blivit ännu tydligare på senare år då vi talar oftare och oftare om bloggformatet.

Bloggskräck

När vi nämner ordet blogg i businessammanhang är det många som ryggar tillbaka, reflexmässigt, och när vi analyserat anledningen så dyker ofta bilden av “dagbok på webben” upp. En annan bild som ofta dyker upp när vi nämner ordet är den av modebloggare, vilket självklart uppfattas mycket fjärran från t.ex. verkstadsindustri med B2B kunder.

Men om man ser igenom vad bloggarna handlar om och den höga frekvens som många håller så skapar dessa bloggar en ultimat plattform för kommunikation, som dessutom fungerar mycket bra ihop med Sociala Medier och den ordinarie produktwebbplatsen.

Varför kommunikation kan vara viktigare än produktens egenskaper

I en tid när idéer och produkter kopieras allt snabbare så är varumärket en allt viktigare del av affären, om man inte bara vill konkurrera med pris. Och för att etablera, utveckla och uppnå den eftersträvade varumärkeskänsligheten är marknadskommunikationen den mest kritiska faktorn.

Det spelar tyvärr ingen roll om din produkt är bäst, om alltför få känner till den. Är den dessutom i kundens ögon lik övrigt utbud på marknaden så är det till slut kanske bara en varumärkespreferens eller pris som avgör om kunden väljer din produkt eller konkurrentens. Självklart känner de befintliga kunderna till dig och dina produkter och för dem är den produktorienterade webbplatsen, som de flesta företag har idag, en bra service. Men hur bra är den anpassad för de som inte känner till era produktnamn, era benämningar och ert varumärke?

Dessa koncept skiljer sig i grund och botten inte mellan B2B (business to business) och B2C (business to consumer).

Vad söker dina framtida kunder?

Många företag gör regelbundna kundenkäter och dessa är utmärkta för att få en bild av vad deras kund tycker. Men det är långt från säkert att de befintliga kunderna, som redan känner till företaget och produkterna, ger svaret på vad prospekts/presumtiva kunder söker efter och hur de söker.

Oftast ligger största tillväxtpotentialen hos de som idag inte är kunder, men som kan bli, snarare än att sälja mer till befintliga kunder.

Men hur kan man veta exakt vad de, som man inte känner till, söker? Det handlar dels om att inte bygga kommunikationen inriktat på de egna begreppen, artikelnamnen och/eller varumärket. De finns ofta på plats i produktwebbplatsen. Det handlar om att se vilka sammanhang som produkten verkar, inom vilka intresseområden som dessa presumtiva kunder verkar söker och läser för att sedan maximera chansen att de hittar företaget och uppfattar det som mycket intressant.

Långsiktiga resultat på webben – och bland presumtiva kunder

Vill man nå kortsiktiga snabba resultat, så kan man försöka sig på annonsering på webben via Google, Facebook etc. Men all effekt av dessa satsningar dör ut i samma sekund som annonseringen upphör. En mer långsiktig effekt uppnår man genom att skapa ett flöde av relevanta artiklar som regelbundet publiceras i en bloggform, vilket ger optimalt Googleresultat – och därmed ökar chansen att kunderna hittar till företaget och upptäcker vad varumärket står för och levererar för värden. Dessa artiklar kan sedan fortsätta att generera intresse och värde många år framöver – till skillnad från “nyheter” och köpta annonser. För att de skall göra det måste man se på artiklarna man skapar som aktuella och relevanta, men inte som nyhetsmässiga eftersom de då snabbt förlorar värde och effekt.

Hur gör man då för att komma igång?

Vi på Skapa har en djup kunskap inom området smart online kommunikation och är inriktade på att optimera marknadskommunikationen för våra kunder så att den ger fler presumtiva kunder och affärer.

Att ni idag har en befintlig webbplats med produkt och företagsfakta är utmärkt och gör nytta för befintliga kunder, initialt behöver inte artikelbloggen påverka denna alls. Ni kan sätta igång, se effekten, och därefter hjälper vi er bedöma hur man ev kan ytterligare optimera samverkan mellan dem.

Är du intresserad av att komma igång med smart online kommunikation för ditt företag så kontakta oss för ett möte!

Om du undrar över vad smart online kommunikation innebär för oss…
Kommunikation som är smart bygger inte bara på volym och resurs, den bygger på effektiv, optimerad kommunikation där rätt verktyg används för att nå relevant målgrupp.

 

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *