Webbplatser på flera marknader och språk

När företag kommit så långt att de bestämt sig för vilka språk de vill jobba med och vilka länder man vill erbjuda en egen webbplats, så uppstår ofta frågan om de ska ha en egen domän.

Eller går det lika bra med en underkatalog? Går det lika bra med exempel.se/es som exempel.es för spanska marknaden? Ibland drivs det av den lösning som är enklast att konfigurera för ett visst system, eller kanske vad en IT-ansvarig föredrar. Men det finns tydliga riktlinjer och skillnader i hur det sätts upp och vad det innebär.

Det här är den sista av två artiklar som handlar om marknadsföring online på flera språk och marknader. Denna andra artikel fokuserar på frågan om hur domänerna ska hanteras.

Webb för en verksamhet i ett land

När man vill vara tydlig med en lokal närvaro i ett land bör man använda en riktig toppdomän. Det handlar till exempel om .se som gäller för en svensk verksamhet eller .de för en verksamhet i Tyskland. Den distinktionen uppfattas av besökare och är kanske minst lika viktig för Google, som ger högre rank till materialet på deras sökmotor i det landet (till exempel Google.se för svenska verksamheter). Dessa toppdomäner styrs av Internet Assigned Numbers Authority (IANA) som är en icke-vinstdrivande organisation.

Språkversion för flera språk i samma land

En språkversion uppfattas snarare som en ren översättning och kan användas med fördel om man till exempel är ett amerikanskt bolag som vill förse såväl den engelska som den spansktalande befolkningen i USA med information (till exempel exempel.com/es för spanska). Denna variant av URL-adress är alltså främst avsedd för språköversättning, för personer i landet som pekas på i toppdomänen.

Man ska också notera att alla språk och länder inte har samma bokstavsförkortningar som toppdomäner. Svenska är ett exempel på detta och språket förkortas sv medan toppdomänen ska avslutas med se. Detta är definierat och standardiserat av ISO 639-1.

Googles rekommendation:
“To help us serve the most appropriate version of a document, use top-level domains whenever possible to handle country-specific content. We’re more likely to know that https://www.example.de contains Germany-focused content, for instance, than https://www.example.com/de or https://de.example.com.”

Att sätta upp och driva webbplatser på många marknader och språk

Även om det finns ett ganska tydligt och enkelt svar gällande hur man ska sätta upp webbplatser för många marknader och språk, så finns det också avvägningar baserat på resurser. Det finns dessutom rent organisatoriska frågor som företag alltid behöver ta hänsyn till.

Om du missade del ett av denna artikelserie: Marknadsföring online på flera språk.

Vi har under åren haft förmån att hjälpa många kunder med såväl strategi och taktik kring webbplatser på flera marknader och språk samt design och utveckling av dem. Har ditt företag behov att utveckla er kommunikation på webben för flera marknader och språk så kan vi på skapa hjälpa till! Kontakta gärna mig, via e-post, telefon 0709-731763 eller via någon av Skapas sociala mediekanaler till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn så kan vi ta ett möte och diskutera era behov.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *