Vad är front-end egentligen?

Gott folk, det är en djungel av titlar och uttryck inom it-branchen som inte alltid är så lätt att få grep om alla gånger. Många av titlarna står dock för samma typ av roll eller jobb som funnits tidigare men allt eftersom internet och webbplatser utvecklas så utvecklas också arbetsroller och blir mer avancerad, vilket ger nya arbetsbeskrivningar som i sin tur ger nya titlar.

På senare år har front-end fått mer uppmärksamhet än den traditionella webbutvecklingen där tyngden mer lades på design och funktionalitet, men kanske inte så mycket på hur de två disciplinerna skulle samspela och presenteras för slutanvändaren. Front-end är det som vi ser i våra webbläsare, alltså gränssnittet som vi interagerar med när vi besöker olika webbplatser. Front-end föreskriver hur funktioner och information ska presenteras, samt hur webbplatsen skall fungera i stort.

Dagens webbläsare blir hela tiden mer avancerade, vilket kräver att webbutvecklare har expertkompetens på området och hänger med i utvecklingen. Webbplatser är så mycket mer idag än bara informativa hemsidor med statiska bilder och texter. Användarna är inte heller längre enbart konsumenter av information utan har i större mån också blivit producenter, vilket gör att slutanvändaren kräver mer av en webbplats idag  än tidigare. Att se webben som dynamisk där användare styr över innehållet kräver en djupare förståelse för hur både användaren och webbläsaren interagerar med webben.

Användargränssnitt har med tiden utvecklats till avancerade konstruktioner som underlättar för användare att slutföra sin uppgift på en webbplats. En genomarbetad interaktionsdesign medför att experter inom front-end behövs för att kunna leverera den önskade användarupplevelsen på alla möjliga enheter (mobil, surfplatta mm.) som internetanvändare använder sig av idag.

De nya enheterna på marknaden ställer stora krav på de responsiva användargränssnittet, som naturligtvis skall fungera problemfritt, tidigare kunde man komma undan med en enkel webbplats som var uppbyggd för en specifik webbläsare eftersom dagens utbud av webbläsare och webbtjänster inte fanns.

Allt eftersom webben utvecklats har affärslogiken börjats flytta från back-end till front-end vilket ställer högre krav på en front-end-utvecklare. Företag som Google, Yahoo och Facebook driver hela tiden webben frammåt, vilket förändrar vårt användarbeteende och våra krav på webben. De förändrar också hur vi som webbutvecklare arbetar, vi behöver ständigt hitta nya tekniker och metoder för att leverera webbplatser och applikationer som uppfyller de nya kraven från användarna. Idag drivs de flesta webbprojekt med minst en front-end utvecklare för att kunna tillhandahålla den kvalité som användare förväntar sig av dagens webb.

Som front-end utvecklare måste man ständigt hålla sig uppdaterad om nya tekniker och utveckling, vilket gör jobbet väldigt spännande och varierande. Vill du veta mer om front-end eller hur vi kan utveckla din webbplats, hör av dig eller kom förbi på en fika!

  • Front End Utvecklare

Sara Orre arbetade hos Skapa som front end utvecklare en tid, hon har nu slutat hos oss men hennes artiklar finns fortfarande kvar att läsa på vår sajt. Vill du komma i kontakt med någon på Skapa klicka här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *