Vi gör en test för att påvisa den enorma kraften och snabbheten i det vi kallar för SMO eller social media optimization (till skillnad från search engine optimization SEO). Denna blogg-artikel är optimerad för att synas bra på Google.se på frasen miljösmarta transporter. Vi får se hur det går!

Vårt mål är att sänka utsläppen av koldioxid med mer än 50% med hjälp av miljösmarta transporter fram till år 2020. Det är ett tufft åtagande och vi kan inte nå målet helt på egen hand. Vi behöver arbeta med ett 10-punktsprogram för att nå målet.

Sparsam körning är en del av miljösmarta transporter

Våra förare utbildas i sparsam körning. En förare som lärt sig rätt körteknik kan minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen rejält – mellan 10-20%. Många av  våra förare är redan utbildade i miljösmarta transporter och vi räknar med att spara ytterligare 5% på vår samlade bränsleförbrukning genom denna metod.

Sänkta hastigheter är också en del av miljösmarta transporter

Om samtliga fordon i vår trafik sänker snitthastigheten med 2 km/h kan vår totala förbrukning minska med cirka en miljon liter diesel per år.

Här är en film som inte alls handlar om miljösmarta transporter. Men den kan fungera som en intresseväckare för den största sökmotorn – det skadar inte att det står transporter i rubriken.

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *