Skapa har alltid haft långa och trygga kundrelationer där vi över tiden utvecklat kommunikation, marknadsföring och system för webben. Det har genom åren gett oss en bra bild av vad som efterfrågas och vad som ger kunden en lyckad affär. Men vi vill gärna veta mer om vad våra kunder tycker om oss på Skapa, hur projekten vi genomför tillsammans fungerar och hur vi kan arbeta vidare. Därför genomförde vi helt nyligen en kundundersökning som gav oss en bra bild av just detta. En rad representanter från ett flertal av de företag som vi arbetar med deltog och svarade på de frågor vi hade.

Vi är mycket glada över att kunna berätta att vi både fick en hög svarsfrekvens på undersökningen och att svaren vi fick var mycket positiva och genomtänkta. Bland annat framhöll flertalet av våra kunder att vi förstår deras situation och affär, att vi alltid är noga med att möta deadlines och hålla en hög servicegrad. Det är mycket roligt att få läsa sådant eftersom vi alltid strävat efter att sätta kundens affärsnytta i fokus.

Frågor som berör vår tekniska kompetens, projektledning och formgivning har också resulterat i positiva svar vilket är mycket motiverande för alla som arbetar här och det sporrar oss att utvecklas ytterligare.

De kundundersökningar vi genomför är en viktig temperaturmätare för hur vi ligger till och de ger en relativt bra förståelse för kundernas behov, önskemål och deras uppfattning om oss. De åsikter, idéer och beröm som vi får motiverar oss att jobba på lite extra framöver för att nå våra och kundernas högt ställda mål.

Vi på Skapa vill återigen ta tillfället i akt och tacka alla de kunder som var med i enkäten – det är mycket värdefullt för oss och uppskattat att ni tar er tid!

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *