Miljösmarta transporter – Skapa testar

Skapa 7 februari 2011

Vårt mål är att sänka utsläppen av koldioxid med mer än 50% med hjälp av miljösmarta transporter fram till år 2020. Det är ett tufft åtagande och vi kan inte nå målet helt på egen hand. Vi behöver arbeta med ett 10-punktsprogram för att nå målet.