TTS-marine-showcase

Webbaserad verksamhetsapplikation

 • Systemarkitektur
 • .NET
 • Verksamhetsapplikation
 • Strategi
 • Koncept
 • Design
 • Förvaltning
 • Ökad försäljning
 • Se position på egna fartyg
 • Bättre kundrelationer
 • Koll på levererad utrustning

Företag

TTS Marine är en internationell koncern med 29 bolag, som arbetar med utrustning och tjänster till marin och offshore industri. TTS erbjuder produkter för fartyg inom RoRo, kryssning, militär, bulk, container, tank och offshore.  Det är produkter inom kranar, dävertar, winchar, lastluckor, portar och ramper samt utrustning för tunga lyft på varv.  

Uppdrag

Tidigare har Skapa för TTS Marines del utvecklat systemet Vessel Information System (VIS), som hanterar information kring den utrustning som har levererats ut till kund, vilken service som har gjorts, vilka reservdelar som har sålts, etc.
Hösten 2011 fick vi ytterligare en förfrågan om att skapa ett system för att på ett effektivt sätt hantera inspektioner och service av utrustning på fartyg. Utrustningen inspekteras normalt sett en gång per år, med en mer ingående inspektion var femte år. Trycket på inspektioner är därför stort, liksom behovet av att effektivisera dem och finna en bra struktur för hur de genomförs. Det är en stor mängd dokument, certifikat, protokoll som på ett säkert sätt behöver hanteras och lagras för varje inspektion som görs.

Lösning

Vårt uppdrag har handlat om att utveckla en lösning för planering av var, när och hur en inspektion ska äga rum, där även all dokumentation kring utrustningen finns tillgänglig och uppdateras efter varje inspektion.
Fördelen med att göra en tilläggsmodul för inspektioner till det befintliga systemet VIS, är att användarna redan är bekväma i användandet och därmed lätt kan utbilda och inkludera fler användare i takt med att affären växer, samt att all information om utrustningen redan finns i VIS kopplat till respektive fartyg.

Resultat

Tack vare Survey-modulen som vi har utvecklat åt TTS Marine kan de effektivt synkronisera inspektioner och service av all utrustning, hantera icke-TTS-utrustning, samt arbeta på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt. Survey-modulen för VIS gör det även möjligt att snabbt printa ut information, protokoll och instruktioner som kan tas med, fyllas i, skrivas på och stämplas ombord. Samordningen och effektiviseringen av de olika aktiviteterna ger TTS goda möjligheter till att utveckla och bredda affären i stort.

Är du intresserad av ett liknande system? Kontakta Erik Ekholm på 031-30 111 50 eller maila erik.ekholm@skapa.se så berättar han mer.