Skanska-Service-App

App för Skanska

  • Systemarkitektur
  • .NET
  • Apputveckling Android
  • Koncept
  • Design
  • Förvaltning
  • Snabbare service
  • Effektivare IT-personal
  • Bättre koll på datorerna

Företag

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med cirka 3000 projekt varje år, som involverar runt 6500 datorer. Företaget är verksamt inom bland annat hus- och anläggningssektorn med uppdrag hos såväl företag som myndigheter och har flera dotterbolag.

Uppdrag

Efter ett tidigare framgångsrikt samarbete med dotterbolaget Skanska Maskin fick vi på Skapa ytterligare en uppdragsförfrågan, där vi ombads ta fram en app för att effektivisera samordningen av datorer ute på Skanska Sveriges olika projekt. Tidigare har detta genomförts via stationära datorer och streckkodsläsare och behovet av en kompletterande och mer flexibel lösning som fungerar ute på fältet var nu stort.

Lösning

För att effektivisera Skanskas IT-samordning utvecklade vi tillsammans med Skanska Maskin en Android app – IT-sam.

Resultat

Appen utrustar IT-samordnarnas mobiler med två funktioner, en streckkodsläsare samt en sökfunktion, vika gör det möjligt att från fältet söka och filtrera information kring datorer, projektplatser och brukare. Man kan därmed effektivt lokalisera, samordna och omfördela datorer inom och mellan olika projektplatser. IT-samordnarna kan till exempel söka efter datorer av en särskild modell, med en särskild brukare eller upptäcka datorer som inte används och omfördela dom.

Läs gärna artikeln där våra utvecklare berättar mer om appen och kontakta Joel Lundh:031-30 111 59 eller Erik Ekholm: 031-30 111 51 om du har funderingar på en egen app eller systemlösning.