Återigen har en lunch avverkats tillsammans med engagerade och trevliga personer som är med i Facebookgruppen Social Media Club Göteborg. Innehållet och diskussionerna förändras och utvecklas hela tiden i gruppen. Ett av de mest relevanta ämnena, nämligen “webbstrategier” är redan avverkat under en tidigare lunch, men efter den livliga diskussionen idag kring det personliga vs företagets varumärke och ansikte utåt, så kanske det är dags för en runda till för webbstrategidiskussionen?

Själv upplever jag allt oftare hur kunderna ber oss om guidelines och strategier för hur de skall planera, agera och få bästa möjliga resultat av webbmarknadsföringen. Svar på frågor som vem skall agera? när? i vems namn och hur? behöver få sina svar. Dessutom tillkommer direkt frågor som; vad skall det leda till? vilken är den affärsmässiga “pay offen”? För detta behövs en strategi, ett tänk, en helhet som leder företaget mot målet i en tydlig riktning.

Just det här med personligheten och olika kontaktvägar in på företaget diskuterades flitigt vid vårt bord, även om kontaktvägarnas betydelse inte lyftes i den allmäna debatten (filmen nedan). Däremot diskuterades med rätta hurvida en person kan bli för viktig och för tydligt framträdande, så framträdande att företaget blir sårbart om den försvinner. Samtidigt anser jag att det är ett problem man alltid dragits med i en eller annan form, fast då har nyckelpersonen i fråga aldrig lämnat sina kunskaper eller sina nedtecknade bloggar efter sig. (Något som bland andra Rickard Hansson från Incentive gärna debatterar kring, för den som vill fördjupa sig.)

Tack till arrangörer, filmare etc som roddade ihop ännu en lunch! KOmmentera gärna och lämna dina egna intryck av dagens lilla möte…

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *