När datorerna gjorde sitt intåg på var mans och kvinnas skrivbord under 90 talet växte behovet av support för dessa. Under samma period utvecklades dessutom allt fler gemensamma system för order, lager och fakturering. IT-avdelningarna utvecklades för att sköta supporten av desktop datorerna och driften av affärssystem. Kraven har successivt över senare år blivit allt högre på funktion, drift och säkerhet för dessa system och detta har återspeglats på organisationen för IT.

Men i vilken mån har företag sett över IT-avdelningens funktion och villkor när all affärsverksamhet sker och styrs via system i datorerna?  Är deras roll som stödorganisation inte längre relevant? Blir IT-avdelningen plötsligt affärsstyrande då de besitter veto rätt på alla satsningar där datorer eller system är involverade på något sätt? Säkerställer de företagens utveckling eller bromsar de utvecklingen för att säkerställa minimal support? Och hur är det med den censur som IT-avdelningar ofta utför, främst i större företag, mot tjänster och sidor som t.ex. facebook och YouTube? Hjälper de anställda att fokusera på jobbet eller bromsar den utvecklingen för företaget?

 

Nätverkssladdar
Foto: FreeDigitalPhotos.net

Behovet av en IT-avdelning är självklart, men det är inte självklart att man till fullo insett behovet att se över dess roll beroende på den utveckling som skett de senaste 5-10 åren.

Vilken roll har din IT-avdelning? Vad skall de prioritera? Är det viktigaste att måna om säkerheten? Skall de säkerställa att ingen anställd kan slösa tid med privat surfande? Skall de ha full veto rätt på vilka satsningar som sker t.ex. inom sälj- och marknadsföring så snart det är datorer eller system involverade? Supportar de eran organisation eller bromsar den? Är det en motor som driver utvecklingen för er?

Kanske finns här oanade möjligheter för många företag som skulle kunna få bättre fart på flera delar av verksamheten, om detta bara klargjorts på det sätt som ger bästa effekt för er verksamhet.

Lars Andersson

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *