Vilken är er viktigaste marknadskanal?

När man idag ställer den frågan till företag så anser de flesta att webben är deras främsta kanal för att kommunicera med sina kunder. Men ofta har detta högst marginellt påverkat hur man prioriterar, budgeterar och arbetar. En del förväntar sig att deras vanliga kontakter på reklambyrån löser detta, trots att den traditionella reklambyrån inte gjort förändringar för att motsvara den prioriteringen. Andra företag “kastar in en summa pengar” för att göra en marginell ansiktslyftning på den nuvarande webbplatsen. Men det ger sällan det resultat man hoppats på.

Precis som med annan kommunikation så behöver man förstå hur utbytet av information skall kunna ske, på vilka villkor och ha mycket god kunskap om tekniken bakom. När man talar om webb så finns också vissa skillnader från traditionella medier. Förstår man inte dessa så blir resultatet inte det bästa.

Projekt… eller Processer?

Ofta talar man i reklamsammanhang om kampanjer och översätter detta till webben via så kallade kampanjwebbar. Även om det kan vara ett bra sätt att tillfällig belysa en ny produkt, en kampanj eller annan feature så är inte den typen av kortsiktighet ultimat på webben och ofta lägger man för stora pengar på detta istället för det som verkligen ger ett bra resultat.

Man behöver jobba långsiktigt med webben och mycket regelbundet. Informationen måste vara aktuell och relevant, t.ex. kan man inte längre ha en nyhetslista med nyheter som är ett år gamla på sin webbplats. Att sätta upp kortsiktiga projekt och sätta till kortsiktiga resurser kommer ganska snabbt göra att satsningen passerar “bäst före datum”. Men jobbar man fortlöpande med informationen, uppdaterar regelbundet och kompletterar ofta med nytt intressant material så kommer också kunderna få mer nytta av webben och återvända. Även säljorganisationen kan då få bra nytta eftersom de alltid kan hänvisa till material på webben om kund efterfrågar fördjupad information. Denna regelbundenhet kräver resurser som kan, och vill, jobba med webben på daglig basis. När du tänker webb så tänk hellre i iterativa processer än korta projekt.

Öppna upp för besök

En annan aspekt som man kan missa om man utgår från klassisk och traditionell reklam är att det inte gäller att nå ut, det gäller att få besökare att hitta in. En trycksak kan använda smarta copytexter och egna begrepp för att positionera och profilera en produkt eller ett företag. Men vem kommer söka på dessa begrepp på webben? Det handlar om att sikta in sig på det som presumtiva kunder är intresserade av och som förser dem med värde. Utifrån detta väljer man begrepp som man tror att dessa kunder kan söka på för att de skall hitta rätt.

Företag bedöms på en sekund eller två

För att få dem att stanna krävs att det är aktuell och relevant information, men även en form och stil som återspeglar företaget och produkten på rätt sätt. Eftersom mycket få företag har helt unika produkter kan man riskera att tappa besökare på en form och stil som ser föråldrad, amatörmässig, rörig eller på annat sätt oprofessionell ut. Det handlar om ett fåtal sekunder när någon kommer in på en sida på din webbplats då det gäller att bjuda in besökarna och få dem intresserade. En del lägger mycket pengar och tid endast på sin första sida, men betänk att då allt fler hittar dit via sökningar kan de landa på vilken sida som helst. Alltså bör man beakta varje sida som en slags första sida.

Hur kommunicerar ni?

Vilken är ditt företags viktigaste kanal för att kommunicera med era kunder?

Hur påverkar det hur du prioriterar? Och budgeterar?

Hur har det påverkat din organisation?

Vi på Skapa har arbetat med kommunikation på webben sedan 1996 och har en god kunskap om hur man bör arbeta för att lyckas med sin kommunikation idag med de krav och möjligheter som ges via online media. Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er nå bättre resultat med er marknadskommunikation.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *