Vem är du online?

Vi är oftast bekväma med hur vi interagerar med andra personer i de flesta vardagssituationer, det känns självklart bland familj och nära vänner. När man går på fest och möter både gamla och nya bekanta så är det oftast inte så svårt att hitta ett bra sätt att möta båda dessa. På arbetsplatsen finns det kanske ett sätt som du interagerar med dina kollegor och ett något mer strikt mot era kunder.  Allt detta känns oftast enkelt, kanske rent av självklart, och något som vi sällan lägger så mycket tanke på.

Din profil online

Men det hela blir betydligt svårare när vi tar steget ut i online världen. Man oroar sig mycket för vem som ser det man publicerar i form av bild och text. Med viss rätta, det kan lämna avtryck som blir kvar mycket länge och tillgängliga utom din kontroll. Men så länge man inte gör eller skriver något direkt olämpligt så kanske det egentligen är obefogad oro?

Privat vs professionellt

Många ger uttryck för att man ganska tydligt vill skilja på privat och professionellt. Det kan finnas god anledning, speciellt när man intar en radikalt annan roll på arbetet jämfört med sin fritid. Men frågan är om man alltid vill skilja så hårt på dessa två? En stor del av vår vakna tid spenderar vi på vår arbetsplats och karriären/yrket är det första många tar upp när de beskriver sig själva.

Den yngre generationen idag lär dessutom inte ha samma behov av att separera arbetet från det övriga livet och kanske rent av gillar att kunna leva mer gränslöst mellan det privata och professionella.

Personligt vs Privat

Det finns ingen mall som passar alla personer i alla situationer men ett synsätt som kan underlätta är avväga vad som är personligt och vad som är rent privat samt var man skall sätta gränsen. Visst kan man helt undvika både allt personligt och privat, men hur intressant blir du i ett socialt samspel om du inte bjuder på något personligt, även om det nu är online?

Är du en person eller ett företag?

Företag har ofta strävat efter att avpersonalisera marknadskommunikationen, förutom i de sammanhang där VD eller en informationsansvarig uttalat sig. Det har lett till att man ibland har haft personal som agerat anonymt bakom företaget i olika sammanhang. Ett exempel är de som satt upp satt upp profil på Sociala Medier i företagets namn (det vill säga som framstår som en person med företagets namn). Fördelen för företagen med detta är att olika personer kan fylla rollen över tid. Problemet som dock överskuggar fördelen är att få vill föra dialog med någon som är anonym. Även om det är online så uppfattas det antagligen som om en telefonsäljare skulle ringa upp dig och varken presenterar sig själv eller berättar vilket företag som står bakom. Man vill veta vem man talar med och för vilket företag, för att det skall bli intressant att ens lyssna.

Personlig och engagerad

Min rekommendation är:

  • Var alltid personlig, men bli inte för privat.
  • Var alltid en person, inte ett anonymt alias bakom företagsnamn
  • Bjud på dig själv så skapas bra relationer även online

Egentligen är det inte mycket annorlunda än att använda den sociala kompetens, som de flesta redan besitter i sitt analoga liv, även online. Vem av de nya bekantskaperna var trevlig på det där cocktailpartyt och varför?

Utmaning för företag

När företag idag skall satsa på att nå ut online och inte minst i Sociala Medier så är detta några av de frågor som dyker upp och som kan vara avgörande för om satsningen skall lyckas eller ej. Det är inte en personlig preferens eller åsikt som styr hur man lyckas, det är den publik man riktar sig till, att man når fram till dem och får ett resultat av sin kommunikation.

Skapa har hjälpt företag, allt från stora koncerner till små företag, att se över dessa och många andra utmaningar för företag som vill utveckla den stora potentialen till att hitta fler kunder och affärer via online-kommunikation. Låter det intressant för ditt företag? Kontakta mig eller någon av mina kollegor så kan vi träffas och diskutera vilken potential som kan finnas för ditt företag med en smart online-kommunikation.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *