Vart är vi på väg? Framgångsrik marknadsföring kräver karta och kompass

Vart är vi på väg? Det är en fråga som kanske inte bara borde förekomma i Tv-programmet På Spåret. Det satsas mycket tid och pengar på marknadsföring och kommunikation, men det tycks inte alltid självklart vad strategin är och om vilken typ av analys som ligger till grund. Det finns paralleller med hur vi ser på och planerar resor. Följande är ett klassiskt citat från boken Alice i underlandet när Alice frågar om vägen, som målar en bild av vikten av en strategi.

”Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar.”

Analys – skapar kartan från den plats du är

För att veta utgångspunkt för ditt resande behöver du veta var du befinner dig och hur omvärlden ser ut. Det kan handla om konkurrenssituation, marknadsandel, efterfrågan på marknaden, styrkor och svagheter, trender och annan påverkan från omvärlden. Med en tydlig analys får du en slags karta som utgångspunkt för den resa du vill göra med ditt varumärke och dina produkter.

Planera resa rutt och mål

Strategi – lägger ut hur man vill resa, målet och när vi kommer fram

Som på de allra flesta resor har du ett önskemål om vart du skall. Effekterna av att du når ditt mål är att stödja och bidra till affärsmålen som existerar. Om effekterna du söker är vila och solbränna är strategins mål att ta sig till solig destination. I strategin behöver man beskriva vilken destination man vill ta sig till och hur man planerar vägen.

Taktik – vilken typ av av fortskaffningsmedel

Det är först när vi har koll på kartan, hur man vill resa, målet och när vi kommer fram som vi kan bedöma vad det kräver. Det är också då man får balansera alternativ mot budget. Kanske hinner man fram till målet med såväl bil som tåg och flyg, men budgeten och vilka övriga resurser vi har att tillgå kan styra vilket alternativ vi väljer. Om man börjar med taktiken och låter den styra strategin så riskerar man kraftigt begränsa förutsättningarna, sänka målbild, göra förutsättning kortsiktiga och kanske når man aldrig dit man önskar, eller kanske tar det mycket längre tid.

Välja väg - strategi och taktik

Analys och Strategi behöver inte alltid täcka världskartan

Även korta sträckor kan kräva en karta och rutt. Därför behöver strategin inte alltid handla om hela marknadsföringen i ett bolag, det kan handla om en specifik satsning. Exempel på det är Content Marketing strategi och Sociala Medier strategi, som hjälper alla de som på något sätt är involverade.

Utan karta och kompass

Ibland kanske investering i strategi och andra styrmedel uppfattas som bortkastade resurser, att man ändå vet vad man vill och att man hellre vill lägga pengar och tid på annat. Men det innebär uppenbar risk att resurser lägs på insatser som inte alls ger det resultat man hoppats på, om man inte har en strategi och takik för satsningar. Nalle Puh ger oss ännu ett tänkvärt citat:

”Om man inte vet vart man ska är det ändå ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.”

Peka ut vägen framåt

Med karta och kompass – analys, strategi och taktik – framgångsrik marknadsföring

Vi på Skapa har hjälp många företag genom åren att definiera upp strategier, såväl för hela marknadsföringen som för mindre delar som content marketing eller sociala medier, för att skapa den bästa förutsättningen att satsningar ger önskat resultat. Vet du vad strategin är för er marknadskommunikation? Kontakta gärna mig om du vill diskutera vad vi kan göra för dig och ditt företag.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *