Data-driven design, vad är det och hur använder man det?

Data-driven design (engelskt uttryck) är något som det inte pratas så mycket om och det är inte heller många som vet vad det innebär. Låt oss därför fördjupa oss lite i begreppet. Speciellt med tanke på att jag själv dagligen arbetar med designfrågor som rör ämnet.

Det hela går ut på att man efter analys av data tar fram design (data-driven) som attraherar den tilltänkta målgruppen och som i sin tur leder till ökat resultat (ökad försäljning, fler medlemmar etc.)

Men vilken typ av data är egentligen intressant och hur använder man den på bästa sätt?

Kvantitativ eller kvalitativ data?

Vad är vad och varför är det viktigt att förstå besökaren?

Kvantitativ data är den information som exempelvis Google Analytics delger i form av VEM som har kommit till er webbplats och HUR de kom dit och VAD de gjorde där.

Detta är något som Analytics är väldigt bra på att sammanfatta. Däremot klarar Analytics inte av att berätta VARFÖR en speciell grupp av besökare agerar på ett visst sätt. Varför stannar exempelvis vissa besökare längre på en sida än andra sidor. Det är vid dessa tillfällen som vi behöver hjälp av kvalitativ data för att ta reda på varför och hur det hände.

Kvalitativ data samlar man på sig genom att observera besökarens agerande. Ett sätt är genom att göra fysiska observationer bakom en person som sitter vid datorn. Personen/personerna i testet får olika uppgifter att genomföra på webbsidan, exempelvis hitta och genomföra ett köp av en viss produkt. Man bevakar sedan deras agerande från start till köp (i det här fallet) och noterar eventuella hinder på vägen.

Genom anteckningar och intervjuer med personerna får man en grund för vad som fungerar bra och dåligt, vad som är otydligt och vad som eventuellt saknas eller kanske är överflödigt.

Har man inte möjlighet till den här typen av test finns det tjänster på nätet som kan hjälpa till. Exempelvis https://www.usertesting.com som låter andra personer testa och via video dokumentera din webbsida.

Data-driven design för bästa resultat

Ett annat alternativ till fysiska observationer är att använda sk. A/B-test. Kortfattat kan man säga att man i dessa test slumpvis presenterar olika layouter (50% av layout A och 50% av layout B) för olika besökare och sedan mäter vilket av de olika förslagen som varit mest framgångsrikt. Dvs vilket av förslagen genererade flest köp i en webbutik, eller vilket förslag bidrog till flest anmälningar till ett nyhetsbrev osv.data-driven design med AB-test

Ett A/B-test kan t.ex. gå ut på att omformulera text eller ändra färgen på en call-to-action knapp. Det kan även handla om att göra om hela dispositionen av innehållet på en webbplats, eller skriva om vissa delar av texten.

Här på Skapa strävar vi alltid efter att bemöta både kundens och deras målgrupps (besökare/användare) önskemål när det gäller design, funktion och innehåll. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som fungerar bättre och vad som fungerar sämre.


Slutligen vill jag att ni själva ställa er frågan:
“Är vår webbsida/system verkligen gjord för våra besökare/målgrupp? Visar vi det vi tror att våra besökare vill hitta, skriver och belyser vi det viktigaste för dem?”

Är ni nyfiken på vad vi kan göra för just ert företag och er målgrupp? Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor.
  • Art Director

Jag är Art Director med total fokus på online media vilket i sig innebär stor fokus på interaktion och gränssnitt. Ett intuitivt, interaktivt och snyggt gränssnitt på ett system, en applikation eller en webbsida är ofta helt avgörande för dess framgång. Oavsett vad ditt företag sysslar med så värderas det utifrån hur det presenteras, idag mer än någonsin kanske. Om inte formen ger rätt intryck eller lockar till vidare läsning letar besökare på webben vidare efter någon annan som levererar just detta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *