Fördelen med webben är att den är mätbar. Din webbplats är mätbar. Du kan mäta besök och antal klick, du kan se varifrån din besökare kom och vilka ord den sökte på för att landa hos dig. Vill du ha en ytterligare dimension och få veta mer om din besökare så kan du publicera en webbenkät som dina besökare kan svara på.

Sammantaget gör detta att du kan vidta åtgärder för att öka besöken, göra dem mer kvalitativa och driva din affär. Att titta på alla fakta ovan och länka samman dem med olika marknadsaktiviteter kallas webbanalys, något som blir allt vanligare.

Webbanalys är möjligt just för att webben, till skillnad från traditionell reklam och marknadsföring, är mätbar. Webbanalys gör det möjligt att inte bara höja kvalitén på varje besök utan gör det också möjligt för dig att räkna Return On Investment, vilket är en stark motivationsfaktor att genomföra analysen.

Vi på Skapa pratar gärna om hur viktig webbstrategin är för ditt företags närvaro på webben, det är den du bör börja med för att kunna driva trafik till din webbplats. Tätt sammanlänkad med webbstrategin är just webbanalysen. Om webbstrategin formulerar målet med webbplatsen och medlen för att nå dit så är webbanalysen ett hjälpmedel för att utvärdera dessa mål och medel.

Steg ett i webbanalysen är att mäta om den dyra reklaminvesteringen lönade sig. Ta reda på om de som klickade på bannern köpte något. Via annonsverktyget kan den som köper sponsrade länkar, affiliatereklam eller bannerkampanjer kan se avslutsfrekvens på enskilda kampanjer och enstaka sökord. Tänk på att avslut inte bara är antalet genomförda köp utan också kan vara antalet nedladdade broschyrer, skickade ett mejl från kampanjsidan eller annat.

Nästa steg när du gör din webbanalys är att se hur din besökare beter sig på din webbplats. Vilken sida landar den på, vilka länkar var intressanta och vilka brochyrer laddades ned? Om många besökare försvinner efter ett visst antal steg i en köp eller kontaktprocess eller försvinner på en viss sida så måste du göra förbättringar där. Det kan vara så enkelt som att flytta en knapp eller förtydliga information.

I steg tre är det dags att integrera övrig marknadsföring – målet är att all marknadsföring skall vara integrerad. Alltså bör PR-insatser och övriga kampanjer kopplas till webben för att öka kontakten med varumärket eller genomföra affärer.

Sådär ja, det var grunderna i webbanalys! Har du frågor eller funderingar kring detta eller vill veta hur man gräver ännu djupare så kontakta mig eller mina kollegor.

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *