video

Att video växer sig allt starkare på nätet har vi kunnat se länge. Nu har Nielsen kommit med en ny rapport som ytterligare bekräftar det faktum att video på nätet ökar drastiskt. 53% ökning enligt rapporten. Rapporten täcker in användandet i USA, men tendenserna är med all säkerhet applicerbara även hos oss i, den idag inte så, kalla Norden.

Nielsen-rapporten visar en ökning av tittande på “vanlig” TV, på inspelad TV och på online-video. Både på dator och på mobila enheter.

Intressant att se är att då vanligt tv-tittande endast ökar med knappt 2% ökar inspelad tv med dryga 40% och video via Internet med 53%. vanligt tv-tittande har ännu ett stabilt grepp om mediakonsumtionen i de amerikanska hemmen, men vad en sådan här rapport främst visar är att utvecklingen går mot ett annat håll. Fler och fler inser fördelarna med att se tv och video när man vill utan att vara styrd av tablåer. Antingen via inspelad tv eller eller video på nätet. Möjligheten att söka fram intressanta filmer via tjänster som Youtube är också något man inte når med vanligt tv-tittande.

Att fler och fler ser på video via mobilen är också en spännade trend. I Sverige har vi dessutom fördelaktiga abonnemang som gynnar dataintensiv trafik vilket borde innebära att video på nätet har ännu större tillväxtmöjligheter än i USA.

Vi rekommenderar alltid våra kunder att anamma video på nätet i sin marknadsföring. Vi ser alltmer hur gränserna mellan konsument- och företags-trender suddas ut. Video på webben är användbart för att nå ut med sitt budskap på ett enklare och mer nyanserat sätt än vad man kan åstadkomma via en textbaserad webbplats.

Video i företagsvärlden kommer att bli en allt viktigare komponent i företagens  profilering och marknadsföring då fler och fler kunder, informationssökande etc. förväntar sig att video är en del av presentationsmixen.

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *