Här på Skapa genomför vi allt fler projekt med fokus på strategisk analys av marknadskommunikationen och de satsningar på webben som ingår där. Våra analyser resulterar i bättre planering för webb och mer effektiv mix av marknadsföringskanaler. Efterfrågan på den typen av strategiska arbeten ökar – våra kunder vill helt enkelt veta hur de skall satsa och prioritera webben och inte genomföra isolerade satsningar.

Strategiska projekt där vi analyserar kundens styrkor och svagheter i webbarbetet och kommunikationen resulterar i ett stort värde för kunden. Resultatet för vår analys ligger till grund för en strukturerad och långsiktig plan för hur webbarbetet skall genomföras. Planen ger även förslag på hur organisation och arbetssätt skall utvecklas och hur och när kampanjer kan genomföras. Ett återkommande tema i de planer vi utarbetar är att börja tänka webb först, det är då våra kunder lyckas bäst.

Att tänka webb först är att planera marknadsaktiviteter med webben som utgångspunkt. Det betyder bland annat att trycksaker kan bli mer imagebyggande och kortfattade för att sedan hänvisa till webben där djuplodande information samlas. Att tänka webb först betyder också att produktion av trycksak, mässa och webbkampanj samordnas för maximalt genomslag och effekt. Kampanjer och nyhetsbrev drar intresse till en uppdaterad webbplats. Detta kan tyckas vara ett naturligt tankesätt idag när webben får ett allt större utrymme i marknadskommunikationen men relativt få företag har nått hela vägen.

Behöver ditt företag hjälp med ny webbstrategi, plan för marknadsarbetet eller inspiration för ert interna webbarbete – tveka inte att kontakta oss!

Kontaktpersoner:
Erik Ekholm telefon 031-30 111 51 eller e-post erik.ekholm@skapa.se
Lars Andersson telefon 031-30 111 53 eller e-post lars.andersson@skapa.se

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *