Hur väl presterar Windows 8?

Hur väl presterar Windows 8?

Skapa 21 augusti 2012

En mycket intressant artikel släpptes nu i dagarna av Techspot. I artikeln utreder man med hjälp av ett benchmarking-test, prestandan mellan…