Webbplats för Eka Chemicals

Skapa 22 augusti 2008

Eka Chemicals ingår i den internationella industrikoncernen Akzo Nobel. Eka Chemicals är en av världens ledande tillverkare av pappers- och…

Fin respons från våra kunder

Skapa 25 juni 2008

Skapa har alltid haft långa och trygga kundrelationer där vi över tiden utvecklat kommunikation, marknadsföring och system för webben. Det…

Yamaha motiverar sina säljare

Skapa 2 juni 2008

Skapas kund sedan många år, IHM Business School har inlett ett samarbete med Yamaha Motor Scandinavia för att stärka medarbetarnas…