Kommunicera eller informera? Del 2

Skapa 12 februari 2009

Mitt förra inlägg i serien “Kommunicera eller informera?” avslutade jag med frågan “Är det rätt i ekonomiska orostider att lägga…