Spotify borde anpassa sig bättre

Skapa 30 juni 2009

Den etablerade musikindustrin har haft svårt att anpassa sig efter de nya regler som internetrevolutionen innebär. Spotify har ändå fått med…