Bounce rate – Vilket värde har det i Google Analytics?

Bounce rate – Vilket värde har det i Google Analytics?

Erik Ekholm 21 augusti 2017

Bounce rate, eller avvisningsfrekvens, är ett viktigt mätetal för att värdera besökstrafiken till en webbplats. Men hur definierar Google Analytics ett bounce-besök? Hur slår det mot en blogg jämfört med en vanlig webbplats? Dessa är några av frågorna jag ska försöka reda ut här.