Strategi? Nä, vi vill ha mer action här…

Vi stöter ibland på företag som ser rött när de hör ordet strategi, det kanske kan bero på tidigare erfarenheter med projekt med otydligt syfte och genomförande. Eller kanske begreppet blivit något av en klyscha som används i alla möjliga sammanhang och därför blivit urvattnat och snudd på betydelselöst?

Man upplever kanske att det handlar om att man skall tänka och skriva massa och det som kommer ut av arbetet är “bara en rapport”?

Men om man inte har en välgrundad och genomtänkt strategi med vision och målbild när man gör sina satsningar, hur vet man då vad man skall vänta sig för resultat och vad man skall styra sin kommunikation mot?

Utan formell strategi

Det finns en hel del marknadskommunikation som sker utan någon formell strategi, helt individuellt utförs istället en micro-strategi av de involverade och kanske bara per fristående projekt. Fast den kallas inte strategi och den bygger på antaganden och gissningar som grundar sig på tidigare arbeten och erfarenheter.

Problemet med detta tillvägagångsätt blir extra tydligt när man talar om online-kommunikation eftersom det inte finns så mycket gamla erfarenhet att bygga på med en ung variant av kommunikation som dessutom är så föränderlig.

Vi respekterar de som upplever att det är “mycket snack men lite verkstad” när man talar om Strategi och som vill gå direkt på action. Vi hjälper gärna dem också med sin kommunikation. Men vi vet att man kan åstadkomma så mycket mer med en plattform för sina satsningar, en kommunikations Strategi för digital kommunikation.

Holistisk syn på kommunikation

Det handlar om att ha en gemensam bild av vad man skall rikta in sig på, de mål som finns och vilken väg man skall ta. Det är viktigt att skapa en holistisk syn på kommunikationen, dess form och dess innehåll.

Det handlar också om att förstå hur just online-kommunikation fungerar, för att förstå vad man kan uppnå och vad som ger bäst effekt för budgeten kopplat till affärsmål. Just detta är anledningen till varför många misslyckas med online kommunikationen, de förstår inte hur den skiljer sig från annan marknadskommunikation och vad som ger bästa effekt för investerade pengar.

Om du är intresserad av att diskutera hur vi kan hjälpa er verksamhet att bli mer framgångsrik med hjälp av smart online-kommunikation är du varmt välkommen att kontakta mig eller mina kollegor på Skapa för ett möte.

Lars Andersson
Digital Strateg

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *