Jag är Art Director med totalt fokus på online-media. Det innebär att interaktion och gränssnitt står i centrum. Ett intuitivt, interaktivt och snyggt gränssnitt för ett system, en applikation eller en webbsida är ofta helt avgörande för besökarens upplevelse. Oavsett vad ditt företag sysslar med, så värderas verksamheten utifrån hur den presenteras – idag kanske mer än någonsin. Om inte formen ger rätt intryck eller lockar till vidare läsning letar sig besökaren vidare.
031-30 111 54 / 0709-77 82 14
pierre.bendayan@skapa.se
Google Analytics & AdWords certifierad