Jag har alltid haft ett stort teknikintresse och genom yrkeslivet har detta lett mig till att få arbeta med olika delar av tekniken som jag verkligen brinner för, både på server – och klientsidan. Det är väldigt spännande att vara med i alla faser av ett projekt och få en nära kontakt med kunderna, deras produkter och tjänster.

I dagens samhälle med mycket information och olika tekniska plattformar gäller det att hitta de redskap och metoder som passar bäst för ändamålet. Vi hjälper er gärna med detta!
0709-77 82 70
magnus.hauge@skapa.se