Jag tycker att det är både intressant och roligt att bena ut det bästa sättet att bygga ett system för att uppnå den största affärsnyttan och den mest stabila och skalbara lösningen, utifrån kundens behov och budget. Även om teknik och programmering upptar mycket av min arbetstid, är det viktigt för mig att de val som görs alltid utgår från hur systemet ska användas och fungera – inte tvärtom.
0709-77 82 03
joel.lundh@skapa.se