Skapa har sedan i hösten 2008 STL Group som ny, spännande kund. Företaget verkar inom shipping och satsar stort på onlinemarknadsföring för att möta framtida krav på information och tillgänglighet.  De vände sig därför till Skapa som partner för att få ett helhetsgrepp kring sin företagsprofil och ny approach till onlinemarknadsföring.

STL är ett modernt företag i en internationellt mogen bransch med höga krav på kompetens och nära kundkontakt. Detta är krav som STL vill möta och även svara upp mot genom att ge kunden vad den söker på webben.

Vi arbetade fram, i enhlighet STLs önskemål och erfarenheter som bakgrund, en ny grafisk profil som känns modern och är lättanvänd både på webb, skyltmaterial och tryckta media. Den fungerar också väl på en internationell marknad. Logotypen för STL Group har en svagt rundad botten, som påminner om skrovet på ett skepp. Den tidigare grå färgen förstärktes markant och fick röda avdelare som drar uppmärksamhet.

En viktig nyckel när vi började utvecklingen av webbplatsen var publiceringssystemet. Kravet var att det skall vara lätt att administrera webbplatsen och att verktyget är skalbart för framtida utveckling. Vi valde lemoon som publiceringsverktyg, något som fallit mycket väl ut hos kunden.När den grafiska profilen var förankrad gjorde vi en grundlig research av vad som är viktigt för STL att kommunicera online, hur de i framtiden vill visa bolagstillhörighet för dotterbolagen, två faktorer som är nära sammanhängande. Vi föreslog att “STL Group” blir den sammanhållande länken i kommunikationen med dotterbolagen “STL Shipping”, “STL Finance & Services”, “STL Marine & Safety”, “STL Windmill”, “STL Business Development” och “STL Real Estate”. Dotterbolagens logotyp visas i rött, till vänster om topbannern på webbplatsen, för att tydliggöra var besökaren på webben befinner sig.

I samband med publiceringen av webbplatsen inleder STL Shipping sitt arbete med e-postmarknadsföring. Främsta syftet med e-postmarknadsföringen är att bibehålla kundkontakter, föra ut viktig information till intressenter och informera om nya eller ändrade avgångar från exempelvis Wallhamn. Utskicken sker var sjätte vecka med hjälp av SkapaFlex GroupMail och med redaktionellt stöd av Skapa.

I arbetsgruppen ingick: Erik Ekholm (kundansvarig och projektledare), Anna Bode (systemutvecklare), Pierre Bendayan (Art Director)

Beställare: Anders Cervin (VD, STL Group), Jenny Olsen (STL Group)

Besök gärna: www.stlab.se och www.stlshipping.se

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *