Vi ser allt oftare att det finns ett stort behov av tydliga och relevanta riktlinjer för medarbetarnas medverkan i sociala medier hos våra kunder och prospects. Många företag har idag inga riktlinjer för hur deras medarbetare förväntas agera i kanaler som Youtube, Twitter, Facebook, personliga bloggar, etc.

Ett och annat företag hänvisar till existerande policies att all kommunikation ska gå genom företagets, eller koncernens, informationsavdelning eller utsedd person. Rent praktiskt har man då bakbundit sina medarbetare och företaget kan inte dra nytta av kraften i de sociala medierna.

Uppmuntra istället för att begränsa!

Idag förväntar sig medarbetarna kunna få lov att kommunicera både med sina kontakter genom att blogga, mikroblogga, chatta, maila, etc. på samma sätt som de kan lyfta telefonluren och ringa vem som helst. Eller som man alltid har kunnat göra – skriva ett brev och lägga i ett kuvert utan att någon först har kontrollerat vad som har skrivits.

Istället för att få panik över alla nya kommunikationsmöjligheter som medarbetarna önskar använda, se det som en resurs. Det är ju fantastiskt vilka möjligheter som öppnar sig. Du som företag kan kommunicera globalt på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt. Utnyttja medarbetarnas språkbegåvningar. Utnyttja era specialister till att bygga er image genom att dela med sig av kunskap. Ge kunderna en bättre service och support än vad era konkurrenter kan göra.

Använd delaktighetskulturen!

Med rätt styrning kan ni rikta in kraften i delaktighetskulturen till att bli affärsdrivande för er.

Vi kan hjälpa er att ta fram riktlinjer för sociala medier, antingen enskilt eller som en del av en övergripande strategi för hela er online-kommunikation. Vi tar fram dem helt och hållet baserat på era förutsättningar. Vi gör en nuläges- och behovsanalys som ligger till grund för riktlinjerna. Vi utför oftast dessa i form av workshops och intervjuer. Vi analyserar också era befintliga styrdokument för er kommunikation.

Hör gärna av dig, jag brinner för att diskutera de här frågorna!

Här är några länkar till policies för sociala medier som SAP, Intel och IBM har lagt publikt (publikt förstås, eftersom det bygger en positiv image för dem):

SAP: https://www.sapweb20.com/blog/2009/07/sap-social-media-guidelines-2009/

IBM: https://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html

Intel: https://www.intel.com/sites/sitewide/en_US/social-media.htm

  • CEO

Jag brinner för content marketing och vad det kan göra för våra kunder - speciellt inom B2B-marknadsföring. Sedan är det även grymt spännande att få använda de senaste trenderna och teknikerna för att ta fram verksamhetsnära applikationer och tjänster som löser våra kunders problem och behov. Det som jag tycker är roligast är att leverera till våra kunder och få höra att de är supernöjda och har fått mycket nytta av det vi gjort. Den känslan strävar vi efter vid varje leverans. 0705-53 21 32 | erik.ekholm@skapa.se

Artikeln har 2 kommentarer

  1. Nils Svara

    Problemet är ju när de anställda lägger 30-60% av tiden på Facebook. Det håller inte i längden. För något har hänt. Produktiviteten sjunker enormt med Facebook tillgång. Andra sociala sidor tar inte i närheten lika mycket fokus. Facebook är med helt för den privata sfären. Det ger snarare en bild av ineffektivitet att som företag finnas på Facebook. Byt gärna ut Facebook til Lunarstorm. Hur många företag är aktiva på Lunarstorm? Noll och inga. Satsa på twitter och linkedin. Samt andra mer seriösa kanaler och lås sen åtkomsten till Facebook. Det är den enda logiska vägen att gå.

  2. Erik Svara

    Jag kan se likheter med när webben slog igenom ute på företagen för 7-8 år sedan. Många företag ville inte att medarbetarna skulle ha tillgång till webb eftersom de då bara skulle slösa bort sin tid. Det har vi nu kommit förbi och de flesta tjänstemän klarar inte att utföra sina arbetsuppgifter idag, om de inte har tillgång till webben. Det problem du pekar på behöver styras upp i riktlinjerna för medarbetarna. De ska självklart inte underhålla sina privata kontakter på Facebook under arbetstid. På samma sätt som man inte kan sätta sig och läsa sina privata tidningar, titta på privat film, etc. under arbetstid.

    Vi tänker oss ett företag som har ett nätverk av serviceagenter runt om i världen som ansvarar för att ge service på ett tekniskt system. Alla jobbar i sina egna företag, men har ett intresse av att ta del av gemensam information och dela på problemlösningar. Nya personer kommer till och andra försvinner från näteverket. Tidigare hade man tagit fram ett specialbyggt extranät och försökt locka in agenterna till det. Tänk vilken kraft det får att, sätta upp en Facebook-grupp där de kan samlas kring gemensamma frågor, dela på filmer, foton, ritningar, manualer, specifikationer, etc. Det ger ju en verklig affärsnytta till en ringa kostnad. Där finns många funktioner för samarbete som exempelvis notifieringar redan färdiga att använda. Vågar man dessutom släppa in kunderna, så blir vinsten stor i uppbyggt förtroende och image.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *