Ni har hört det förut och en mängd företag har byggts kring det, “din webbsida syns dåligt på Google”. Begreppet Search Engine Optimization, SEO, myntades i slutet av 90-talet och några år senare prenumererade många företag på olika tjänster som skulle förbättra deras resultat på Google. Med så lång historia så borde väl allt vara sagt och gjort? Alla borde veta vad det handlar om och löst alla förutsättningar för att få bästa resultat. Eller hur? Men så är det inte tyvärr och ämnet är fortfarande lika aktuellt. Vad beror då detta på? Det finns några punkter som återkommer när man ser på varför många företags SEO inte är optimal.

Quickfix vs utbildning

Det finns en uppsjö konsultbolag inom SEO som lovar en enkel lösning, ibland med någon slags prenumeration, för att ge det bästa resultatet. Även om dessa ofta har bra kunskap i området och ibland smarta system så är det ofta en slags snabblösning där man lägger över problemet på en teknikkonsult vilket sällan kommer ge ett långsiktigt bra resultat.

Vi rekommenderar att man gör en utbildningsinsats, några få timmar, där man involverar både de som skriver för företaget och de som är med och granskar. Det är viktigt att alla förstår vad man skriver för och varför man behöver viss form. Denna kunskap skall sedan genomsyra allt innehåll för webbplatsen. Med kunskapen och långsiktigt arbete blir det enklare att få bra resultat i sökmotorerna och på ett naturligt sätt som tilltalar både Google och besökarna.

SEO - Skapa Smart Online Kommunikation

Kampanj vs långsiktighet

Mycket marknadskommunikation styrs av en modell som är utarbetad för klassisk reklam. Man talar om kampanj och resultat på den kampanjen. Det är snabb ROI som balanseras mot kampanj budget och allsamman utförs av konsult eller byrå under en viss preciserad tid och specad omfattning.

Problemet med det synsättet är att webbens effekt växer i styrka med tid och kanske kommer den största effekten senare än någon normal kampanjperiod. Aktualitet är visserligen viktigt men återkommande aktualitet är mycket starkare. Att skriva om samma ämne över tid, återkommande, bygger en starkare relevans för ämnet på din webbplats och ett bättre resultat i sökmotorerna.

Datablad vs sammanhang

Många företag lever på sina datablad, vilka ibland får formen av produktkataloger, dessa har alltid funkat och det är dem som säljarna efterfrågar. Vad finns det mer att säga om produkten? Den är av stål, 142 centimeter hög och är svart. “Våra kunder vet vad vi sysslar med, det är viktigt att vi inte underskattar deras kunskap, kunderna kollar bara och jämför höjd och färg eftersom de kan allt om produkterna”. Känns det igen? Även om det är typiskt för B2B förekommer ibland samma resonemang inom B2C där produktbeskrivningar bara innehåller nödvändig kortfattad data om produkten.

Problemet blir att man glömmer bort prospects, personer som inte är lika insatta i företaget och deras produktsortiment och som inte går in direkt på sidan. De kommer sannolikt söka efter produkten eller tjänsten via webben och då är sällan datan om produkten det man söker på eftersom det blir för oprecist. Det är begrepp och benämningar som har med produkten att göra men som inte alltid passar på datablad. Det man behöver göra är att skriva texter och artiklar som sätter produkterna och tjänsterna i ett sammanhang, där dessa begrepp och benämningar på ett naturligt sätt vävs in. Genom att regelbundet skriva sådant kommer Google, och därmed prospects, enklare hitta företagets webbplats och uppleva den som relevant.

Kul copytext  vs text för webb

När man tidigare bett en duktig copywriter eller skrivkunnig kollega skriva en text för webbplatsen har de ofta en mycket god känsla för det skrivna ordet. Man varierar form och ord ofta så att texten skall upplevas lättläst och kastar ibland in egna begrepp och beskrivningar som i sammanhanget känns logiska och intressanta.

Problemet med detta är att de som skriver för trycksaker på traditionellt sätt sällan sitter och tänker på hur någon skall hitta denna text via sökmotor. Kul rubriker och påhittiga beskrivningar innehåller ofta inte de ord och begrepp som kommer användas i en sökmotor av någon som söker efter det som företaget erbjuder. Rubrikerna är mycket viktiga för resultatet på Google och då kan en påhittig och klurig rubrik rent av dölja artikeln eftersom Google inte ser relevansen.

Att variera formen på era viktigaste sökbegrepp kan också göra det svårare för Google och därmed era prospects. Visserligen kan det vara bra att täcka in flera begrepp och synonymer, men styrkan i din artikel är de relevanta ord som återkommer flera gånger på ett naturligt sätt och i samma form.

Slump vs strategi

Det kan upplevas lite klyschigt att prata om strategi, men det är mycket viktigt i SEO arbetet och kanske rent av för hela marknadskommunikationen att hålla koll på vilka centrala begrepp, ord, beskrivningar som företaget skall stå för. En del av detta kan redan omfattas av varumärkesarbetet, och SEO borde faktiskt involvera just varumärkesansvariga, men SEO har en infallsvinkel som inte är givet att det traditionella varumärkesarbetet har.

Man kan låta texter utarbetas ad hoc av olika personer, så länga de beskriver produkterna och området man arbetar inom så gör de självklart nytta. Men om de som jobbar med texterna också vet vilka ord, begrepp, termer som är viktigast att knyta till företagets kommunikation kan man enklare arbeta in dessa i allt som skrivs. Om man lyckas väl med detta arbete och får upp en frekvens på publicerade sidor/artiklar så kommer också Google uppfatta dessa ord som relevanta för företaget.

När det gäller strategin kring vilka ord och begrepp som skall kopplas till företaget är det mest effektivt att undvika generella, generiska ord och istället använda ord som är produkt- och tjänstenära. Vad kommer dina kunder och prospects skriva in i Googles sökfält?

Gamla vs ny teknik

En del av SEO handlar om att sidans innehåll och teknik skall vara uppbyggt på ett visst sätt. När vi på Skapa talar om SEO så är detta sällan den stora frågan, bristerna ligger ofta i de tidigare nämnda punkterna. Har man ett bra CMS som inte har så många år på nacken så är de oftast ganska bra ur SEO synpunkt.

Men ibland sitter man på ett koncerngemensamt system som företaget eller IT-avdelningen väljer att leva vidare med för att slippa krångligt och dyrt skifte. När man talar om uppgradering av CMS så kan det finnas stora värden i effekten på Google som ett sådant skifta kan handla om, även om detta värde sällan är med i avvägningarna för eller emot ett byte av CMS.

Skapa och SEO

Skapa hjälper våra kunder med smart online kommunikation. För oss är inte SEO en quickfix, ett system eller en engångs insats, det är en pusselbit i hela marknadskommunikationen som bygger på kunskap och långsiktigt arbete.

Vill du att vi hjälper dig och ditt företags online kommunikation? Kontakta oss så kan vi ses över en kaffe och diskutera hur vi kan hjälpa just er.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *