Content marketing för Volvo Penta

 • WordPress
 • Responsiv
 • SEO
 • Sociala medier
 • Strategi
 • Koncept
 • Design
 • Innehåll
 • Når ut till relevanta mottagare
 • Hög kvalitet på innehållet
 • Engagemang i sociala medier
 • Bygger förtroende

Företag

Volvo Penta utvecklar, tillverkar och säljer motorer och kompletta drivsystem för marina och industriella applikationer. För de industriella kunderna levererar Volvo Penta motorer exempelvis till olika typer av truckar, skogsmaskiner och gruvmaskiner. För de marina kunderna levererar Volvo Penta kompletta framdriftssystem samt generatoraggregat för små och medelstora fartyg.

Uppdrag

Skapa fick i uppdrag av Volvo Penta att förbättra kommunikationen med både befintliga och presumtiva kunder inom industri och marin sjöfart. Dessa kunder är spridda över hela världen och är svårare att nå ut till med traditionell marknadsföring jämfört med segmentet för fritidsbåtar där varumärket är mer välkänt. Volvo Penta vill möta de industriella och marina kundernas behov och utmaningar genom att öppna upp för en dialog och skapa engagemang.

Lösning

Vi analyserade Volvo Pentas industriella och marina målgrupper för att identifiera deras behov, utmaningar och frågeställningar. Baserat på det har vi tagit fram en innehållsstrategi. Med vår modell för content marketing har vi skapat en process där vi hjälper till med produktion av relevant innehåll i form av bloggartiklar. Vi tog fram en WordPress-webbplats med en responsiv design där vi publicerar bloggartiklarna med maximal synlighet för sökmotorerna. Vi sprider och arbetar kontinuerligt med innehållet i Volvo Pentas sociala medier.

Resultat

Vi har hjälpt Volvo Penta att öka sin synlighet på Google och att bättre nå ut med sitt budskap till sina olika målgrupper. Innehållet attraherar relevanta besökare till bloggen och skapar ett värdefullt engagemang i sociala medier.

Här hittar ni Volvo Pentas blogg

Är du intresserad av liknande lösningar? Kontakta Erik Ekholm på 031-30 111 50 eller maila erik.ekholm@skapa.se så berättar han mer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *