Tripnet Design

Ny webbsajt för Tripnet

 • WordPress
 • Responsiv
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • Koncept
 • Design
 • Strategi
 • Copywriting
 • Bättre Google synlighet
 • Fler presumtiva kunder
 • Bättre kundrelationer
 • Modernare presentation
 • Ökad närvaro i social media

Företag

Tripnet levererar helhetslösningar för drift av e-handel, webbapplikationer, affärssystem, interna IT-lösningar och andra system med krav på hög tillgänglighet.

Uppdrag

Vårt uppdrag var att hjälpa Tripnet med hela deras online-kommunikation; skapa en helt ny webbplats med integrerad blogg, öka synligheten för Google och skapa närvaro i sociala medier.

Lösning

Vi tog fram ett nytt kommunikativt koncept för Tripnets online-kommunikation med webbplatsen som utgångspunkt. Fokus var att skapa en användarvänlig webbplats med ett relevant innehåll. Vi byggde en WordPress-baserad webbplats med stort utrymme för bloggartiklar, tog fram strategi, layout, design, bearbetade och skapade nytt innehåll. Vi höll i workshops för medarbetare för att förankra idén om online-kommunikation och innehållsmarknadsföring.

Resultat

Resultatet blev en användarvänlig webbplats dit både befintliga och presumtiva kunder enklare hittar. En kunskapsbank av bloggartiklar leder trafik till webbplatsen, engagerar Tripnets kunder och skapar affärsnytta. Stark närvaro och kontinuerlig spridning av artiklar och annat relevant innehåll i sociala medier har ökat kommunikation och interaktion mellan Tripnet och kunderna. Skapa hjälper Tripnet kontinuerligt med att skapa innehåll och närvara i sociala medier.

“Vi vill dela med oss av vår kunskap till våra kunder. De workshops Skapa höll har gett oss en bättre förståelse för hur vi kan göra detta effektivt via blogg och sociala media. Sättet att jobba är nu spritt i hela organisationen och engagerar oss alla. Att börja blogga var inte så komplicerat som jag trodde, när man har Skapa att hålla i handen. Mätningar och statistik ger svart på vitt att våra kunder tar del av och engagerar sig i våra bloggartiklar. Även i sociala medier kan vi se att kommunikationen tar allt större plats, då kunder oftare gillar och delar vårt material. På köpet har vi fått en levande webbplats med fräschare design.”

– Ulf Persson, VD på Tripnet.

 Här hittar ni den nya webbsajten

Är du intresserad av en liknande lösning? Kontakta Erik Ekholm på 031-30 111 50 eller maila erik.ekholm@skapa.se så berättar han mer.