Ny webbplats och copywriting för Samskolan

  • WordPress
  • Responsiv
  • Strategi
  • Koncept
  • Design
  • Innehåll
  • Når ut till relevanta mottagare
  • Hög kvalitet på innehållet
  • Förmedlar en positiv känsla
  • Bygger förtroende

Företag

Göteborgs Högre Samskola är en fristående skola med ca 1600 elever från förskolan till gymnasiet. Samskolan är en av Göteborgs äldsta skolor med anor från början av 1900-talet och ägs av en stiftelse. Samskolan erbjuder ett öppet och varmt klimat där eleverna får ta del av mångfald samt pedagogisk experimentlusta präglat av både tradition och förnyelse.

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att skapa en ny extern webbplats till Samskolan. Webbplatsen skulle kännas modern men tidlös och tala till Samskolans breda målgrupp av presumtiva föräldrar och elever. Webbplatsen skulle förmedla en känsla av hur det är att gå på Samskolan och belysa skolans värderingar, förhållningssätt och unika Montessori-inspirerade pedagogik.

Lösning

Vi genomförde flera olika workshops med lärare och elever för att få en tydlig bild av Samskolans hela verksamhet. Ett viktigt resultat av detta strategiarbete var slutsatsen att vi skulle visa EN Samskola från förskolan till gymnasiet. Baserat på underlaget designade vi wireframes som vi presenterade och förankrade med kunden innan vi gick vidare med designfasen. Vi skrev nya texter och uppdaterade de befintliga, tillsammans med Samskolans personal.

Resultat

Vi levererade en modern, responsiv (anpassad för mobiler och läsplattor), uppdaterad och informativ webbplats till Samskolan. Sidan är lättnavigerad och talar till presumtiva elever, föräldrar och lärare. Den innehåller lagom mycket, och rätt information. Mycket bilder gör sidan levande och man får en känsla av hur det skulle kunna vara att gå på Samskolan.

Här hittar ni Samskolans webbplats

Är du intresserad av liknande lösningar? Kontakta Erik Ekholm på 031-30 111 51 eller maila erik.ekholm@skapa.se så berättar han mer.

Är du intresserad av liknande lösningar? Kontakta Erik Ekholm på 031-30 111 50 eller maila erik.ekholm@skapa.se så berättar han mer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *