Ramirent-showcase

Ramirent

 • WordPress
 • Responsiv
 • HTML5
 • CSS3
 • Koncept
 • Design
 • Strategi
 • Copywriting
 • Bättre Google synlighet
 • Värdefulla lokala dialoger
 • Stärkta kundrelationer
 • Modernare presentation
 • Ökad närvaro i social media

Företag

Ramirent är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen och har verksamhet i 13 länder.

Uppdrag

Ramirentkoncernen ville göra en samordnad satsning på sociala medier. Bakgrunden var att företaget ville stärka den ”värdefulla, lokala kunddialogen” och därigenom skapa merförsäljning, engagemang och synlighet.

Lösning

Satsningen innebar ett helhetsgrepp med olika delmoment för att ett bra resultat skulle uppnås. På uppdrag av Ramirents koncernledning tog vi fram strategier, policies och riktlinjer för de olika ländernas kommunikatörer, så att det skulle bli lättare för dem att arbeta med sociala medier. De blev också utbildade och certifierade och fick instruktioner och inspiration. Vidare tillhandahöll vi ett webb-baserat verktyg med enhetlig grafisk profil och tilltal, som underlättade för dem när de drog igång sina lokala mediekanaler ute i länderna. Det här var en helhjärtad satsning, där Ramirent lät oss ta hand om hela processen.

Resultat

Vi har tränat upp ett antal personen och det har inte funnits några bromsar, snarare tvärt om. Koncernledningen har underlättat och inspirerat de nationella representanterna och alla som önskat har fått bra hjälp att komma igång.

Nedan kan ni se exempel på resultat från vårt arbete med Ramirent och deras olika länder:

Facebook-sida för Ramirent i Polen

Facebook-sida för Ramirent i Ungern

YouTube-kanal för Ramirent i Sverige

Twitter-konto för Ramirent Corporate

Här hittar ni Ramirents blogg

Är du intresserad av liknande lösningar? Kontakta Erik Ekholm på 031-30 111 50 eller maila erik.ekholm@skapa.se så berättar han mer.