Greencarrier-showcase

Ny kunskapsblogg för Greencarrier

 • WordPress
 • Responsiv
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery & Java
 • Koncept
 • Design
 • Strategi
 • Copywriting
 • Bättre Google synlighet
 • Fler presumtiva kunder
 • Bättre kundrelationer
 • Modernare presentation
 • Ökad närvaro i social media

Företag

Greencarrier är en av de största privatägda företagen i Norden som är specialiserat på globala transportlösningar. De är nu ett team på 800 anställda i 14 länder med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien, Kina och Vitryssland.

Uppdrag

Greencarrier ville ha en modernare profil och en mer rättvisande presentation av det som deras kunder gillade med dem. Vi fick i uppdrag att omsätta detta i en webbplats där nya kontakter kan få ta del av Greencarriers specialistkunskap och därmed känna större förtroende för dem.

Lösning

Vi gjorde en online-strategi för Greencarrier som i huvudsak pekade på behovet att lyfta fram de egenskaper som särskiljer dem från deras konkurrenter och som också är det som deras befintliga kunder gillar med dem. Vi gjorde sedan ett koncept och en design för en kunskapsblogg. Vi implementerade designen i WordPress. Vi har skapat en struktur för att producera artiklar och stöttar löpande med att ta fram innehållet.

Resultat

Vi har levererat en kunskapsblogg åt Greencarrier. Vi stöttar Greencarrier i det löpande arbetet med artiklar som lyfter fram Greencarriers specialister och visar på deras kunskaper. Vi är ett stöd för dem i deras arbete med sociala medier.

 Här hittar ni den nya bloggen

Är du intresserad av en liknande lösning? Kontakta Erik Ekholm på 031-30 111 50 eller maila erik.ekholm@skapa.se så berättar han mer.