Då växthuseffekten är ett globalt problem så påverkas alla oavsett var på jorden växthusgaser släpps ut. På motsvarande sätt så medför alla åtgärder som minskar utsläppen att den globala växthuseffekten minskar, oavsett var reduceringen sker. Detta är grunden till att klimatneutralisering fungerar.

Volvo har i samarbete med Tricorona tagit fram en beräkningsmodell där du kan räkna ut hur mycket din bil påverkar miljön och hur du kan kompensera detta genom en donation till projekt som handlar om att bygga ut förnybar energiproduktion i länder som annars har stort beroende på fossila bränslen i sitt energisystem. https://www.tricoronagreen.se/app/?wl=71&gj_country=sv
Jag kör ca 2000 mil per år och i mitt fall kan jag då kompensera detta med ca 120 kr.

Volvo har också tagit fram en utbildning som lär dig köra mer miljövänligt och enligt uppgift kan man spara mellan 5-20% av bränslekostnaderna vilket ju är bra både för miljön och för den privata ekonomin. https://www.volvocars.com/se/footer/about/misc/Pages/ecosafedriving.aspx

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *