Eka Chemicals

Eka Chemicals ingår i den internationella industrikoncernen Akzo Nobel. Eka Chemicals är en av världens ledande tillverkare av pappers- och massakemikalier och arbetar med lokal närvaro i hela världen.

Skapa har vid det här laget ett väletablerat samarbete med Eka Chemicals. Det startade i början av 2007 då vi fick uppdraget att formge, utveckla och lansera den internationella webbplatsen www.eka.com.

Under projektets gång stod Skapa för projektledning, formgivning och produktion av webbplatsen. Formen implementerades i administrationsverktyget Microsoft Content Management System, som i det här fallet var utvalt på förhand av Akzo Nobel.

Strukturen för webbplatsen var en nyckelfråga och utmaning i ett tidigt skede då eka.com är en informationstung webbplats som alltid skall finns tillgänglig för allmänheten. Vi kreerade stora delar av formgivningen och strukturen på webbplatsen, med stöd av Hilanders reklambyrå, som sedan tidigare hade en upparbetad relation och kunskap om Eka.

Efterföljande undersökningar som genomförts med hjälp av E-space Communication har visat att besökare och användare av eka.com överlag är mycket nöjda med struktur, navigering och formgivning, vilket såklart gör oss både stolta och glada.

I Skapas projektgrupp ingick; Lars Andersson (projektledning), Pierre Bendayan (formgivning), Tobias Wallberg, Joel Lundh och Daniel Rytterqvist (systemarkitektur och utveckling). Beställare hos Eka var Erik Widén, kommunikationsansvarig.

Vi ser nu fram emot nya, spännande, utmaningar tillsammans med Eka.

Besök gärna www.eka.com och lämna en kommentar nedan om vad du tyckte om webbplatsen!

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *