Skapa arbetar sedan ett par år som partner till Astra Tech i olika online marketing projekt. I dagarna lanserades ett av de fina resultat som vi åstadkommit tillsammans; en ny form och navigering på alla Astra Techs webbplatser, t.ex.  www.astratech.com. Formgivningen för webbplatsen är baserad i en väl genomarbetad webbstrategi och ett koncept som vi tagit fram tillsammans gällande ett koncerngemensam form och funktion på webben. Det är en del i ett långsiktigt arbete som syftar till att stärka Astra Techs närvaro på webben och service till kunder och andra intressenter. Vi ser med spänning fram emot nya inspirerande utmaningar!

När Astra Tech tillsammans med Skapa drog upp riktlinjerna för den nya formen fanns det en mängd viktiga parametrar att ta hänsyn till,  inte minst corporate guidelines och de helt olika målgrupperna för de två affärsområdena; Astra Tech Dental och Astra Tech HealthCare. Att webbplatsen publiceras på många språk och länder var också en parameter – alla måste känna sig hemma på hemsidorna oavsett kultur och intresseområde. Vi fokuserade därför på att ge formen tydliga ramar som håller samman bolagen samt en intuitiv navigering. Innanför dessa ramar har de olika bolagen ett friare spelrum för att sköta uppdateringar, kampanjer och kommunikation mot sina respektive målgrupper. Övergripande är att varje sida måste kännas relevant för besökaren och erbjuda flera navigeringsalternativ.

Fördelarna med den nya formen och navigeringen är många: navigeringen både i menyn och i webbsidorna blir tydligare än tidigare, varumärket blir bättre representerat online och personer som på olika vis är intresserade av  Astra Tech kommer få en rättvisande bild av ett modernt och inspirerande företag. Astra Tech kan nu vidga sin marknadsföring på nätet med sin nya webbplats som den sammanhållande faktorn!

Kontakta Lars Andersson eller Pierre Bendayan om du vill veta mer om projektet! Tel. 031-30 111 50 eller lars.andersson@skapa.se

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *