Ny copywriter på Skapa!

Vi har anställt en ny copy på Skapa och det tycker vi är kul! Allt fler företag inser värdet av Content Marketing och behovet av att ta hjälp av en professionell copywriter. Louise är en kreativ skribent. För henne handlar skrivandet om att inspirera, påverka och förändra beteenden – något som grundar sig i ett av hennes stora intressen, nämligen fred- och utvecklingsarbete. Om Louise själv hade fått välja hade hon räddat världen – gärna med hjälp av ord!

Hej Louise, och välkommen till Skapa! Hur känns det att vara Skapas nya copy?

Hej, och tusen tack! Det känns riktigt kul att vara Skapas nya copy. Jag har alltid älskat att skriva och det är en ynnest att få jobba med något som man verkligen tycker om. Att skriva är en process som kan ta sig uttryck på många sätt, och ju mer kreativ jag får vara, desto roligare tycker jag att det är. Det är något förlösande i att se hur ett spretigt och brett ämne i huvudet sprids ut bland bokstäver i datorn och formas mer och mer till ett skarpt och tydligt budskap. När sista punkten är satt, och man tar ett djupt andetag och lutar sig tillbaka i skrivbordsstolen för att betrakta sitt verk, då mår man.

Det är flera steg i processen att jobba med Content Marketing. Planering är alltid det första steget, där man definierar syfte, målgrupp och konvertering för artikeln. Därefter följer insamling och hantering av material, tätt följt av själva skrivprocessen. Publiceringen av artikeln sker i flera olika kanaler, och där sker även det sista steget i processen som handlar om att följa upp målet med artikeln. Där kartläggs statistik och konverteringsgrad för att påvisa den nytta som Content Marketing innebär.

Jag tycker det är roligt att jobba på en mindre byrå, som Skapa. Istället för att jobba i grupp med en och samma kund i långa perioder är man istället involverad i flera olika projekt samtidigt. Det bidrar till ett varierat arbete, och det motiverar mig. Det är jättespännande att jobba med många olika kunder inom olika branscher. Jag lär mig nya saker varje dag som jag aldrig trodde att jag skulle lära mig. Allt från vilka krav som ställs på transportband på flygplatser till hur man skruvar in en titanskruv i en höftled.

Varför tror du att Content Marketing är så viktigt för så många företag?

Jag tror att fler och fler företag inser vikten av att aktivt marknadsföra sig för att ha en chans i den tuffa konkurrens som det är i de flesta branscher idag. Som kund behöver man inte längre nöja sig, det finns alltid andra alternativ. Som företag kan man inte längre förvänta sig att målgruppen kommer hitta just er, om ni inte själva finns tillgängliga på webben med ett målgruppsanpassat innehåll. Det är där vi copywriters kommer in, för att guida målgruppen rätt i Google-djungeln.

Att tydligt nå ut med sin kunskap och expertis tror jag är en av de starkaste metoderna för att synas. Ett företag kan besitta en enorm kompetens, men om de inte kommunicerar ut den till sin målgrupp på rätt sätt, kommer de ändå aldrig få några kunder. Att kunna identifiera en målgrupp och lära känna den, för att veta vad de vill läsa, var de vill läsa det och när, är avgörande för att vara med i kampen om både befintliga och presumtiva kunder. Genom att ta reda på kundens behov och definiera kundens frågeställningar kan man förutse vilka sökningar på Google kunden kommer göra. Via den kunskapen går det att nå en hög ranking på Google. Det möjliggör även att komma åt den målgrupp som kanske inte själva ens vet om att de är en målgrupp för företaget. Det är det som är så spännande med Content Marketing.

Du vill gärna vara med och bidra till en bättre värld. Berätta!

LouiseÄnda sedan jag var liten, har jag varit väldigt intresserad av olika kulturer och levnadssätt. Jag har alltid haft en känsla av att vilja bidra och hjälpa till där det behövs som mest. Mitt första möte med ett utvecklingsland var när jag som 22-åring åkte till Kenya och volontärarbetade i tio veckor. Jag jobbade i ett av Afrikas största slumområden, Kibera utanför Nairobi, på en låg- och mellanstadieskola, och i en kvinnogrupp. Det var en omvälvande resa på många plan och jag insåg snabbt att jag inte kunde göra en bråkdel av den nytta som jag skulle vilja göra. I samma veva bestämde jag mig för att utbilda mig inom ämnet, då det är genom kunskap jag anser att man kan göra som störst nytta. Jag läste socialantropologi och inriktade senare min kommunikationsutbildning inom fred- och utvecklingsområdet. Under min utbildning fick jag möjligheten att skriva min c-uppsats på landsbygden i Etiopien och göra en praktikresa till Indien. Jag är väldigt tacksam för mina resor och med dem har mitt intresse för fred- och utvecklingsfrågor bara ökat.

På vilket sätt kan skrivande och fred- och utvecklingsarbete hänga ihop?

555982_10152715156050594_875412870_nEn stor del av ett lyckat utvecklingsarbete handlar om kommunikation. Precis som med Content Marketing handlar det om att känna sin målgrupp och identifiera deras behov för att leverera ett så relevant innehåll och göra så stor nytta som möjligt. Efter min examen praktiserade jag på Amnesty International, där en stor del av aktivismen handlar om att skriva. Genom ord och text har dödsstraff stoppats och makthavare har ändrat lagar, med hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Sammanfattningsvis är det skrivna ordets makt enorm. Att kunna påverka människors uppfattningar och beslut genom att skriva är en stor motivation för mig som copywriter. Att inte ta tillvara på den möjligheten vore synd.

Vad gör du när du inte skriver texter för webben?

Då spenderar jag mycket tid med familj och vänner. Ett av mina stora intressen är att resa, vilket jag försöker göra så ofta jag kan. Ett annat stort intresse är hästar och ridning, så ni kan även hitta mig i stallet.

Tack för pratstunden Louise! Vi är glada att ha dig med på Skapa!

Är du nyfiken på content marketing eller på vilket sätt vi på Skapa kan hjälpa dig? Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper gärna till!

 

  • Copywriter

Ett riktigt bra text berör människor och får dem att agera. Som copywriter hjälper jag er ta fram ett relevant innehåll, synliggöra det i digitala medier och väcka känslor hos er målgrupp. Med ett brinnande intresse för språk, kommunikation och reklam ser jag fram emot att hjälpa er nå ut med ert budskap.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *