När skall man sluta tala om traditionell kommunikation?

När man talar om marknadskommunikation, det som ibland benämns reklam eller marknadsföring, dyker ibland begrepp som traditionell eller analog kommunikation upp. Självklart kommer denna särskiljning att upphöra någon gång i framtiden, eftersom man vill samordna sin kommunikation oavsett hur den tar sig form.

Det finns de som menar att online kommunikationen “bara är en ny kanal”. Men om det vore sant så skulle vi inte alls tala om traditionell kommunikation och många fler företag skulle ha lyckats bättre än vad de hittills gjort.

Marknadschefer sämre rustade för Online-Kommunikation

I en undersökning som nyligen utfördes av IBM visade det sig att många nordiska marknadschefer uppenbarligen känner sig sämre rustade för Online-Kommunikation och Sociala Medier än sina kollegor i andra delar av världen. Detta trots att vi i Skandinavien ofta uppfattar oss som mycket långt framme med att applicera ny teknik och tillämpa nya sätt att kommunicera. Självklart kan resultatet av undersökningen även handla om att vi har bättre insikter om vår svaghet än andra har, och i så fall är det självklart bara bra.
Det belyser hur som helst problematiken och det är utav den anledningen som man inte kan avfärda Online-Kommunikation som “bara en ny kanal”. Den skall självklart synkas med övrig marknadskommunikation, men tills företagen och dess marknadschefer är bättre rustade behöver man särbehandla online kommunikationen.

Reklamwebbar

Kanske ser många marknadschefer den befintliga reklambyrån som lösningen, men de flesta reklambyråernas utgångpunkt är inte online kommunikation. Det återspeglas ofta i hur de fördelar innehållet i uppdragen som oftast fokuseras på det vi kallar traditionell media och på det sättet de gör ev online kommunikation. Visst finns det undantag, men alltför ofta stöter vi på snygga webbplatser som inte går att hitta via Google. Inte sällan bygger innehåll i “reklamwebbar” på reklamfilm som ofta är producerad för TV-reklam snarare än för presumtiva kunder på webben.

Online-Kommunikation – en annan approach och utgångspunkt

Online kommunikationen ger mest nytta och bäst effekt om de som utför den har en annan approach och utgångspunkt än vad som är vanligt i reklamsammanhang. Den som tar fram idé, lösning och innehåll bör i huvudsak vara fokuserad på online-media och förstå hur den fungerar och hur man får bäst resultat.

Traditionell vs. Online

Det är viktigt att man förstår att det inte behöver handla om det ena eller det andra. Traditionell reklam har sina uppenbara styrkor som t.ex. snabba effekter med att skapa uppmärksamhet i traditionell media. Men när “kampanjperioden” är över och köpta utrymmen t.ex. TV-reklam, annonser etc upphör, så försvinner effekten.

Online-Kommunikation som utförs på rätt sätt fortsätter ge effekter över lång tid, ibland många år, och fördjupar kunskap, intresse och lojalitet hos så väl befintliga som presumtiva kunder. Man strävar inte efter att “tränga igenom bruset” utan snarare att serva sin publik med givande och relevant innehåll. Det kräver ett fokus på detta och en specifik kompetens inom Online-Kommunikation där man från start förstår hur bästa effekt uppnås både vad det gäller hur innehåll skall skapas, SEO, teknik för publicering, alternativ för publicering, synkning mellan olika plattformar etc.

Det finns goda förutsättningar för att få ett mycket bättre resultat av sin marknadskommunikation via Online-Kommunikation utförd på rätt sätt.

Låter det intressant för ditt företag?
Kontakta gärna mig eller mina kollegor så kan vi ta ett möte och berätta mer!

Källor:
IBM undersökningen: https://www-05.ibm.com/services/se/cmo/chronical.html

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *