Efter att ha tagit del av seminarier, varit på workshops och läst bloggar kring marknadsföring och sociala medier står det klart att många där ute har svårt att hjälpa sina kunder att nå framgång i projekt som rör marknadsföring online och sociala medier. Man tar ofta avstamp i, vad jag tycker, fel ände och beskriver hellre tekniken kring en lösning. Företag X har kundsupport via Twitter eller Företag Y har en fan page på Facebook. Jag tycker man istället bör rikta fokus på vad man vill åstadkomma och också för vem och varför

Jag tycker man missar kärnpunkten när man utgår från verktygen. En webbplats/social media-satsning bör istället kretsa kring ett antal värdeord.

Informera, Inspirera, Attrahera, Engegera, Integrera, Kommunicera, Erbjud osv. 

När man har satt sina värdegrunder och riktlinjer för vad man vill med sin webbplats eller marknadsföringssatsning går man vidare till nästa steg.

Hur uppnår vi våra värdeord och våra riktlinjer?

Fortfarande bör inte fokus ligga på den slutliga webbtjänsten eller verktyget.
Exempelvis Informera. Informera gör man bäst genom innehåll. Innehåll kan te sig på en mängd olika sätt och det är också när man kommer till dessa typer av informationsbärande innehåll man kan bestämma sig för vilken plattform man ska välja. Satsar man på instruktionsvideor är Youtube en kandidat. För textbaserat innehåll kanske en bloggplattform passar bäst.

Värdegrunder och -ord kan också, och kanske borde, löpa in i varandra. Att skapa innehåll som är både attraktivt och informativt är ju inte fel.

Jag ser att kunden ihop med den strategiska partnern sätter upp värdeorden och riktlinjerna för vad man vill att projektet ska ha för syfte och ge för resultat. Processen flyttas sedan mer och mer till den strategiska partnern när arbetet kommer närmare val och utformning av teknisk plattform och val av webbtjänster.

Kunnande inom Inbound Marketing, Sociala medier och webbteknik är direkt avgörande för att ge projektet den uppmärksamhet och lyftkraft som krävs för att skapa framgång som går att härleda tillbaka till ursprungssteget. Har vi lyckats att informera, attrahera och kommunicera exempelvis?

När vi arbetar med projekt som inte är djupt rotade i teknik från början tar vi ofta ovan beskrivna angreppssätt. Vi försöker ge varje webbplats, webblösning och marknadsföringssatsning värden och nytta som vi som människor kan ta till oss. Att applicera tekniken blir sedan en mycket viktig men dock sekundär faktor. 

Hör av er om ni vill ta ett möte kring strategi, taktik och utveckling av era webbsatsningar!

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *