Marknadsföring online på flera språk

Företag med en utbredd internationell verksamhet, via marknadsbolag eller återförsäljarnät, ställer ibland frågor gällande hur man ska hantera språk och webbar för de olika marknaderna på bästa sätt online.

Det finns egentligen ett enkelt svar, för alla länder som utgör en betydande marknad bör man alltid använda lokalt språk och en webbplats som framstår som nationell via toppdomän. Det kommer alltid ge bäst resultat. Men det kanske är lättare sagt än gjort och ibland måste man kompromissa på grund av begränsningar i resurser. För att kunna bedöma förutsättningarna och göra bra val bör man förstå några grundläggande förutsättningar.

Det här är del ett av två artiklar som handlar om vad man bör tänka på när man ska hantera marknadsföring online på flera språk och marknader. Den första artikeln fokuserar på frågan om språkhantering.

Din målgrupp förstår engelska – men söker de på engelska?

Professionella yrkesutövare inom i stort sett alla branscher idag i stora delar av världen har goda engelska kunskaper. Om man förser dem med material via e-post eller trycksak så funkar engelska utmärkt. Men vill man att framtida kunder och prospects, i de länder ni finns, skall hitta er och vad ni erbjuder måste man fråga sig om det är sannolikt att de kommer googla på engelska när de letar lösningar och leverantörer?

De flesta googlar på sitt egna språk, och finns inte er information på det språket kommer följaktligen dessa personer inte hamna på er webbplats.

Även om produkten/tjänsten ni erbjuder skulle ha samma benämning på lokalt språk som på engelska kanske ni ändå försvinner långt ned i sökresultatet, då Google väger in vilket land den som googlar kommer från och vilket språk den söker på, och prioriterar sidor som är tydligt skapade på det språket.

man-coffee-cup

Utmaningar med många språk

Det som gör att inte alla väljer att göra alla webbplatser och bloggar på alla språk är så klart resursfrågan. Att översätta allt till alla tänkbara språk kostar i så väl översättningskostnader och i hantering, varför många överväger alternativen. En bra utgångspunkt för avvägning är självklart omsättningen eller potentialen i ett specifikt land. En annan kompromiss kan vara att inte tvunget spegla allt material på alla språk, utan välja det som passar bäst på respektive lands marknad.

I del två kommer jag att fokusera på frågan om webbplats för länder jämfört med språkversioner och hur detta bör hanteras för att bli optimalt för Google och för era framtida kunder.

Vi har under åren haft förmånen att hjälpa många kunder med såväl strategi och taktik kring webbplatser på flera marknader. Har ditt företag ett behov att utveckla er kommunikation på webben för flera marknader och språk så kan vi på Skapa hjälpa till! Kontakta gärna mig, via e-post, telefon 0709-731763 eller via någon av Skapas sociala mediekanaler till exempel Facebook, Twitter eller LinkedIn så kan vi ta ett möte och diskutera era behov.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *