Mac och PC kompatibel fillagring
Efter ett uppehåll från Mac plattformen i 10-12 år så beslutade jag mig nyligen för att åter använda Mac som arbetsdator. En av utmaningarna och frågorna var hur kompatibla miljöerna var nuförtiden, då PC är den dominerande plattformen på jobbet och jag även använder PC privat. Från flera håll fick jag höra att det inte skulle finnas några problem att jobba i en blandmiljö med PC. Nu har jag använt min Mac i några månader och kan instämma med att det är mycket få problem, men en fråga som skapat huvudbry och som saknar en riktigt ultimat lösning är extern fillagring. Jag fotograferar och filmar mycket och detta skapar stora filmängder vilket innebär behov av stor extern hårddisk.  

Det är detta som hittills skapat största frågetecknen när man vill vara så kompatibel som möjligt mellan PC och Mac. Det handlar alltså inte om filernas format, utan vilket format på filsystemet som diskarna skall ha. Det finns några olika alternativ, med olika för- och nackdelar, för att kunna växla mellan Mac och PC.

Hårddiskformat för PC-system

Sedan cirka 10 år tillbaka är NTSF det rådande formatet för PC. Detta fungerar ultimat på en PC och kan även läsas från Mac, men INTE skrivas till. Det innebär alltså att det du har i din Mac inte kan läggas över på NTSF-disken. Det finns mjukvara till Macen för att även den skall kunna skriva till NTSF, men det krävs alltså på varje Mac och sannolikt påverkar denna mjukvara hastigheten när man skriver mot disken.

FAT är ett äldre format som fungerar både på PC och Mac utan några extra mjukvaror. Det finns dock två negativa aspekter med detta val. FAT32 begränsar filstorlekar till 4GB  (om man t.ex. sysslar med film kan detta vara en stort problem och även mjukvaror kan vara packade i större format) dessutom kan inte enheten på disken vara större än 2TB (vilket i och för sig kan lösas med flera partitioner). Vidare lagrar den filer på ett sätt som inte är lika optimalt vilket innebär att det inte ryms lika mycket på disken.

Hårddiskformat för Mac-system

Det rådande formatet på Mac är HFS+ och detta fungerar förstås ultimat om man bara kör Mac. Detta format klarar inte en PC av att hantera, dvs den kommer inte se enheten med detta format om man kopplar in den. Även för PC finns det mjukvara som löser detta, men som då också kräver installation på varje dator och som sannolikt kan påverka hastigheten.

Molnet

Visst är lagring i det sk molnet (egentligen på någon typ av virtuell webbserver) utmärkt lösning för fillagringen. Det som kanske blir problem är långsam överföring av mycket stora filer och skall man t.ex. lagra 2TB så kan det kanske kosta en del.

NAS och trådlös lagring

Kör man lagring mot en fristående server som t.ex. en NAS så behöver man inte välja något av ovan nämnda format eftersom filerna läses och skrivs via andra protokoll. Om detta sker trådlöst är det mer tidskrävande än direkt mot en disk och det kräver en dator snarare än bara en disk.

Vad är den optimala lösningen?

Som framgår har alla alternativen både fördelar och nackdelar vilket gör att det inte finns en enda optimal lösning som är bäst för alla. Har man bara små filer och ingen stor totalvolym kanske FAT är den enklaste vägen. Har man en befintlig server/NAS för lagring eller använder “molnet” så är det självklart optimalt, med undantag från att det kan vara lite långsamt för stora filer.

Vad valde jag?

Jag funderade över vilken dator som jag främst skulle använda för att arbeta med stora filer (Foto och Film) vilket var min nya Mac. Jag läste mest positiva recensioner gällande mjukvarulösningen för att min PC skulle läsa Mac filer, medan motsvarande mjukvara för Macen som skulle skriva till NTSF, inte framstod lika stabil i kommentarer på nätet. Utifrån dessa grunder valde jag själv Mac-formatet HFS+ för mina externa diskar och mjukvaran “MacDrive” för PC som löser kompabiliteten.

 

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *