Lyckad start på Skapa & Friends

I torsdags gick det första Skapa & Friends-seminariet av stapeln. Och vi är mycket nöjda med eftermiddagen. Eriks föreläsning om strategier för smart online-kommunikation gav upphov till flera intressanta diskussioner och garanterat en hel del aha-upplevelser.

16.00 slog vi upp portarna till vårt kontor och när deltagarna började droppa in bjöds de på dricka och tilltugg. När alla var på plats och hade fått mingla en stund tog Eriks spännande föreläsning vid.

Erik inledde med att säga att när man pratar om strategier för smart online-kommunikation måste man ta ett helhetsgrepp över hela kommunikationen och titta på hur man jobbar med webb, sociala media, nyhetsbrevs- marknadsföring etc.

För att sammanfatta pratade Erik bland annat om hur vi har arbetat med våra kunders strategier samt vikten av att förankra dessa strategier uppåt och nedåt i organisationen. Han var noga med att betona att förankringen mot medarbetarna bygger mycket på att det finns en vision som alla förstår och kan samlas kring, men också mål som är mätbara.

Spännande frågor

En del av seminariet bestod av en givande diskussion och deltagarna tog upp flera intressanta frågor. Anita Thåström på AkzoNobel undrade exempelvis hur man gör för att det inte ska uppfattas som att man spammar i de olika sociala medie-kanalerna.

Eriks svar på detta var att det är ovanligt att någon ser samma budskap på flera olika ställen. Antingen följer man ett företags Facebook-sida, tittar på deras twitterflöde, läser bloggen eller har ett RRS-flöde. Men man gör oftast inte alla de här sakerna på en gång. Så upplevelsen blir inte att man ser samma information på flera olika ställen. Det gör däremot Google – publicerar man på flera olika ställen skapas en stark “Google-effekt”.

En annan intressant fråga kom från Thomas Skoglund på Neurosurgic. Han undrade om vi hade några tankar på hur man ska mäta resultatet när man jobbar med sociala medier.

Erik förde ett resonemang kring att man ska vara ganska praktiskt orienterad när det gäller mätning och utnyttja de befintliga verktyg som finns på marknaden, exempelvis Google Analytics, Facebook Insights, Youtube Analytics. Han betonade också att varje företag behöver ha definierat sina egna mätetal i sin strategi, för att uppnå de uppsatta målen.


Se fler bilder från dagens event

Naturlig mötesplats

Målet med Skapa & Friends är att du ska få ta del av vår långa erfarenhet och kunskap kring online-kommunikation. Vi har strävat efter att skapa ett forum där man kan träffas och diskutera olika frågor under avslappnade former. Därför var det inspirerande att se ett så stort engagemang och intresse hos deltagarna i torsdags. Det bådar gott för framtiden.

Vi ser fram emot nästa gång!

Anmäl dig här!

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *