Köpt, ägd och förtjänad kommunikation

När vi talar om online kommunikation finns det så klart många varianter och tjänster. Men oavsett vad det handlar om kan kommunikationen delas upp i tre kategorier. Du kan antingen; äga kommunikationen, förtjäna den eller helt enkelt köpa den.

Du äger din kommunikation på din webbplats och dina sociala medier, du köper kommunikation via annonser och förtjänar den när andra tycker det din information är värd att sprida vidare. Alla kan ha sitt berättigande och ofta vill man åstakomma en mix av minst två av dem men de tre varianterna är, mer eller mindre, rätt för olika typer av erbjudanden och produkter.

Köpt kommunikation – snabba resultat

I vissa avseenden är en webbplatser en snabb kommunikationskanal, men om du inte redan har en plattform med många besökare för att nå ut med ett erbjudanden eller en ny produkt och tiden är begränsad så kan köpt kommunikation vara ett bra alternativ. Köpt kommunikation syftar i detta sammanhang på annonsering som t.ex. Google Adwords, Facebook Ads och banner-placering på andras webbplatser.

Om man t.ex. var i trädgårdsbranschen och kom över ett parti gräsklippare billigt i slutet av maj månad och vill omsätta dem innan hösten kommer så gäller det att marknadsföra dem på ett sätt som ger omgående resultat. Då kan köpt kommunikation vara den mest effektiva varianten.

Baksidan med köpt kommunikation är att den tar slut i samma sekund som man slutar betala. Det finns då ingen chans att någon upptäcker den och du har inget annat resultat än de som sett den under tiden du betalt för den.

Ägd kommunikation – långsiktiga resultat

Det naturliga för de flesta företag är att sträva efter att äga sin kommunikation. Då kan man göra vad man vill med den och anpassa den på sådant sätt att den passar bäst vid olika tidpunkter. Med ägd kommunikation syftar man på det som man själv tagit fram och har rätt att använda online. Den kan göras tillgänglig både på den egna webbplatsen, i nyhetsbrev och i företagets egna sociala media kanaler.

Om man vill positionera sig på marknaden inom ett visst affärs- eller produktsegment och tänker långsiktigt så måste man investera i ägd kommunikation som pekar på just kunskap och engagemang inom detta segment.

Utmaningen blir att locka relevanta nya besökare till sig och åstadkomma en konvertering som leder till att de blir nya kunder. Men om man jobbar långsiktigt, eller kanske har en produkt som kräver lång beslutstid, är det en perfekt möjlighet att dra nytta av samma information om och om igen över lång tid.

Förtjänad kommunikation – mest trovärdiga resultat

Om man gör sin information, köpt eller ägd, riktigt bra så att målgruppen kan hitta den och gillar den finns det chans att de väljer att tala om det för andra. Man delar (share) ett inlägg, en sida, en kommentar etc så väl privat som professionellt, för att vänner och bekanta också ska upptäcka vad man själv gillar och tycker är bra.

Fördelarna är många; din kommunikation når ut till personer du kanske aldrig nått själv, den som delar visar att den står bakom och stödjer det som sägs eller erbjuds och de marknadsför åt dig utan kostnad.

Det är självklart enklare att få en stor (viral) effekt med en produkt som alla kan relatera till t.ex. mode och bilar, men eftersom de flesta är mycket engagerade i sitt yrke eller i smala intressen så utesluter det ingen. För de stora varumärkena kan en utmaning vara att inse man inte kan kontrollera kommunikationen på det sätt man är van vid. Det krävs också att man är beredd på kritik och kan hantera den.

Behöver man välja?

Det är viktigt att förstå dessa tre varianter av kommunikation och hur de skiljer sig åt och hur man kan använda dem i olika sammanhang. Man måste inte välja, men man kan tjäna mycket på att se över sin mix och optimera den både efter effekt och kostnad utifrån vad man erbjuder. Kanske skall man lägga huvudfokus på ägd information om man har satsar långsiktigt då den kan skörda nya affärer under lång tid. Dessutom är den egna kommunikationen viktig att få på plats för bästa nytta av köpt kommunikation, som oftast hänvisar till de egna kanalerna. Det är också en förutsättning för att någon skall välja att dela din kommunikation med andra via olika share funktioner.

Har du haft funderingar kring om hur ni får bäst effekt för pengarna ni satsar på er kommunikation? Eller kanske bara inte är nöjda med det resultat ni uppnått hittills? Hör av er till oss så kan vi ta ett intressant möte och diskutera det.

  • Chief Digital Strategist

Det handlar om kommunikation mellan människor. Att förstå vem man kommunicerar med och vad som intresserar dem. Att ha en klar bild av vad man vill säga och uppnå, samt kunskap om kanalen och ett kreativt grepp. I min roll som digital strateg kan jag hjälpa er med detta, för att på bästa sätt utveckla er digitala närvaro! 0709-73 17 63 | lars.andersson@skapa.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *