Kommunicera eller informera? Del 1

Kommunicerar du med din målgrupp? Eller informerar du? Många skulle nog helst svara det förstnämnda. Men de flesta av oss informerar nog mestadels. Det finns säkert flera bovar i det dramat, inte minst traditionen. Men om det faktiskt finns en skillnad på information (enkelritad) och kommunikation (dubbelriktad),  så borde det ha betydelse för din investering i mediaplacering. För en investering skall ju ge avkastning, och för att mäta avkastning så måste man kunna mäta resultatet av marknadsföringen.

Del 1: Vad är kommunikation och går den att mäta?

Från uppslagsverket Wikipedia.se hämtar jag följande information 20090203:

“Kommunikation – I äldre svenska (fram till 1900-talets mitt) syftar ordet i första hand på persontransporter, framför allt pluralformen “kommunikationer” … I de senare generationens svenska har ordet efter påverkan från engelska oftare kommit att syfta på informationsutbyte mellan människor.

I all kommunikation är det något som transporteras. Det kan vara något konkret som transporteras via till exempel järnväg (…) Det kan också vara ett meddelande som på något sätt transporteras. När det sker mellan människor måste det ske ett utbyte av information för att det ska klassas som kommunikation, oavsett hur detta sker.(…) Därtill måste ett utbyte av information ske, (konkret att mottagaren för tillbaka någon form av respons) för att kommunikationen ska bli fullständig. (…) En “envängskommunikation” är en ofullständig form utav kommunikation, då det saknas respons från mottagaren.”

För att kommunikation skall vara ett faktum krävs det alltså en avsändare, en mottagare och dessutom respons från mottagaren till avsändaren. Det betyder inte att man behöver begränsa antalet kommunikationskanaler men det kräver, i min mening, att man har ordentlig koll på hur de fungerar och att man vet hur man kan utnyttja deras möjlighet till respons. Men traditionella kanaler och media såsom tv-reklam, stortavla och tidningsannonser är mycket svåra att mäta och mätmetoderna är oprecisa, till skillnad från webbbaserade kanaler.

Sociala media

I webbens sociala media såsom wikis, bloggar, forum, podcasts, rss, youtube, etc (läs exempel på definition här) omvandlas din information till kommunikation och den blir både mätbar och sökbar. Från att vara en ofrånkomlig kostnad kan alltså marknadsföring bli en investering med tydligt mätbar ROI. Målet med ditt budskap är dock det samma som det alltid varit; att få din målgrupp att känna, kunna och sedan göra något, vilket är grunden för kommunikation. Genom sociala media blir detta möjligt.

Om du hittar dina kunder eller din fanclub och de sociala media där du når dem så finns det oerhörda möjligheter för dig att samla in respons, reaktioner, åsikter och inte minst goda idéer. Kostnaden för att kommunicera på webben är rimlig; naturligtvis kräver det kreativa greppet, strategin och eventuell formgivning etc en ekonomisk insats, men resultatet är långsiktigt och går att återanvända och förnya och det är sökbart. En annons i en dagstidning, en broschyr eller en annonstavla blir fort gammal, dyr att uppdatera eller omöjlig att spåra. Lägg till detta att marknadsföring på webben inte kräver medieplacering som äter upp hela din budget; kostnaden är lägre och du kan tydligt mäta det du får tillbaka.

I sociala media är användarnas åsikter och ders informationsutbyte viktigt, de är ju grunden till kommunikationen. Undersökningar visar att 78 % litar på rekommendationer från andra konsumenter medan endast 14 % litar reklam. Hur ditt företag ställer sig till detta beror förstås på er affär, men oavsett vilken den är så är det dags att reflektera och agera och framför allt ta chansen att hoppa på tåget. Fortfarande är det så att företag som arbetar inom b2b har stora möjligheter att tränga igenom bruset på webben då den marknaden är relativt oexploaterad.

Därför kan det vara värt att fundera en extra gång på vilka kanaler du väljer för sin marknadsföring. Är det rätt i ekonomiska orostider att lägga pengar på marknadsföring som inte är mätbar? Har kanske din målgrupp flyttat sig från stortavla till webbsök och bloggar?

Hur ditt företag kan använda sociala media, vilka goda exempel som finns och några små exempel på hur du kan räkna på ROI tänker jag bena ut i kommande inlägg.

  • Administratör

Vi är en digital byrå som producerar webbplatser, appar, presentationer och sociala medier med innehåll som matchar era kunders behov. Våra skräddarsydda webbaserade system skapar bättre affärer för våra kunder varje dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *