Hur formas ett ikoniskt varumärke?

Att få status som ett ikoniskt varumärke är få förunnat, men de varumärken som lyckats har skapat en sådan stark medvetenhet hos folk att vi instinktivt vet vilket varumärket är och vad det står för. Hur lyckas man skapa en sådan medvetenhet hos folk som hänger med över tid?

Det handlar sällan endast om en logotyp design med tillhörande signaturfärg för att varumärket skall vinna kraft, det är sammankoppling mellan det visuella, materiella och emotionella – vi reagerar positivt på erfarenheter vi känner igen oss i, berättelser som vi kan dela och föra vidare, samt saker som är speciella och som inspirerar oss.

Entrepreneur Mike Harris

Mike Harris (Bild från Creative Bloq)

Mike Harris (grundare av online banken First Direct och Egg) menar att ikoniska varumärken inte alltid behöver vara globalt igenkända, men det måste vara kända och inflytelserika bland konsumenter i den bransch som varumärket verkar i samt gärna framstå som nyskapande inom den branschen.

Mike menar vidare att de ikoniska varumärkena har följande kännetecken:

  • Ett ändamål utöver ekonomisk vinning – ett ändamål som andra kan ta till sig och samlas kring
  • Varumärket erbjuder konsumenten en upplevelse som står ut ur mängden, en upplevelse som samtidigt är känslosamt positiv men som också ger dig rationell nytta.
  • Varumärket är det främsta på marknaden, oöverträffat, ett ideal som andra ser upp till och eftersträvar
  • Varumärket har ofta hängivna anhängare och beundrare

Ikoniska varumärken levererar på så många plan – exemplarisk produkt eller service, formning av den omgivningen i vilket varumärket förekommer, varumärkets tonfall och berättelse jargong mm. De ikoniska varumärkena ter sig nästan filmiska, när man ser det ur ett filmiskt perspektiv förstår man också hur komplex processen är att skapa, bygga upp och  leverera ett sådant varumärke.

Det finns de som hävdar att de ikoniska varumärkena skickligt lyckats utnyttja den kollektiva ångesten i tider då det varit starka motsättningar i samhället, då varumärket har gått in och agerat som en förespråkare för nytänkande eller trygghet, givit folket en röst och speglat ett nytt beteende eller perspektiv. Varumärket lyckas på så sätt skapa en myt omkring sig där man både får utlopp för sin ångest och för sina önskningar.

Över tid förkroppsligas myten i varumärket och blir en symbol som representerar så mycket mer än en dryck, klocka eller klädesplagg. Varumärket får en ikonstatus som vi känner igen direkt. Mycket handlar om skicklig marknadsföring av varumärket med en strategi som går på djupet och träffar folks beteende på rätt sätt och under de rätta omständigheterna. Det blir intressant att se vad framtiden har att erbjuda och vilka som blir morgondagens ikoner. Vilka nya varumärken som gjort ett starkt intryck på dig?

Omslagsbild av Jonathan Mak för Coca-Cola’s “Open Happiness” kampanj.

  • Front End Utvecklare

Sara Orre arbetade hos Skapa som front end utvecklare en tid, hon har nu slutat hos oss men hennes artiklar finns fortfarande kvar att läsa på vår sajt. Vill du komma i kontakt med någon på Skapa klicka här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *